منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فسوترودین

Fesoterodine

دارو شناسی

سوتردین - Fesoteredine        فسترودین - Festerodine       فساترودین - Fesaterodine
 
ازداروی فسوترودین دردرمان پرکاری مثانه استفاده می شود که شامل ازدست دادن کنترل مثانه و یا تکرر ادراراست.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص آهسته رهش

اسامی تجاری
1.     Toviaz

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات کافی درمورد ارتباط سن با اثرات فسوترودین درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز وارض جانبی مانند سرگیجه،  خشکی دهان، درد معده و یا عفونت ادراری درافراد سالمند که به مشکلات کلیوی و یا کبدی مبتلا هستند بیشتراست.  

رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Itraconazole
•    Potassium

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Bupropion
•    Donepezil
•    Oxymorphone
 
استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Ketoconazole
•    Rifampin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارواثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    آب سیاه و یا زاویه 
•    مشکلات روده یا معده مانند یبوست شدید 
•    گراومیاستنی (ضعف شدید عضلانی)  
•    مشکلات ادراری مانند انسداد.  دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•     بیماری های کبد 
•    مشکلات معده  
•    احتباس ادراری  دربیماران با این مشکل استفاده نمی شود.
•    بیماری های کلیوی  
•    بیماری کبدی  با احتیاط مصرف شود.  به دلیل کندی خروج دارو ازبدن احتمال بروز عوارض جانبی تشدید می شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید. 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش برای درمان مشکلات مثانه:
•    بزرگسالان درابتدا 4 میلی گرم  یکباردر روز.  معمولاً دوزدارو بیش از8 میلی گرم درروز نیست. 
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  

مصرف این دارو ممکن است باعث شود بیمارکمترعرق کند و درنتیجه دمای بدن افزایش می یابد.  

درحین مصرف این داروازانجام کارهایی مانند ورزش و یا قرارگرفتن درمعرض هوای گرم خودداری کنید زیرا افزایش دمای بدن می تواند منجربه سکته براثرگرما بشود.

درحال مصرف این دارو ازنوشیدن الکل خودداری کنید.

مصرف این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی و یا تاری دید بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 

مصرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی و گلو بشود.  برای برطرف کردن موقت این مشکل می توانید ازآب نبات های بدون قند و یا آدامس و یا گذاشتن یخ دردهان استفاده کنید.  اما اگرخشکی دهان بیش ازدو هفته طول کشید به پزشک یا دندانپزشک مراجعه کنید.

طولانی شدن خشکی دهان ممکن است احتمال بیماری های دندان مانند پوسیدگی دندان،  بیماری لثه و عفونت قارچی را افزایش دهد.

اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامینها استفاده می کنید،  به پزشک خود اطلاع دهید.

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

درصورت بروزهرکدام ازعوارض جانبی زیربلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
عوارض جانبی بیشتررایج
•    مشکل اجابت مزاج  
•    خشکی دهان

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد مثانه
•    نفخ یا ورم صورت،  دست،  یا پا ها
•    ادرار خونی یا کدر
•    بدن درد  
•    سوزش ادراری
•    لرز
•    سرفه کردن
•    کاهش دفعات ادرار  
•    کاهش حجم ادرار
•    سوزش، یا ادرار کردن مشکل ودردناک
•    مشکلات  تنفسی
•    مشکل در دفع ادرار  
•    خشکی چشم
•    احتقان گوش
•    تب
•    تکررادرار  
•    سردرد
•    از دست دادن صدا
•    کمر یا پهلودرد  
•    گرفتگی بینی
•    افزایش سریع وزن 
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    خستگی یا ضعف غیر معمول
•    افزایش یا از دست دادن  وزن غیرعادی
 
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتررایج
•    اسیدی و یا ترش کردن معده
•    کمر درد
•    آروغ زدن
•    خشکی گلو
•    سوزش معده
•    سوء هاضمه
•    حالت تهوع
•    راش
•    بیخوابی
•    ناراحتی یا درد معده 
•    مشکلات خواب
•    بی خوابی
•    درد ناحیه بالای شکم
 
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

مثانهپرکاری مثانهکنترل مثانهازدست دادن کنترل مثانهتکرر ادرارمشکلات مثانهخشکی دهان
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه