منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اکسی بوتینین (خوراکی)

Oxybutynin (Oral Route)

دارو شناسی

اکسی بوتینین دارویی است که از آن برای درمان علائم  مثانه بیش فعال ،  بی اختیاری ادرار،  ازدست دادن کنترل مثانه و یا تکرر ادرار استفاده می شود.
اکسی بوتینین به گروه دارویی  ضد اسپاسم  تعلق  دارد و به کاهش اسپاسم عضلانی  مثانه که موجب  تکرر ادرارمی شود،  کمک می کند.
ازقرص های آهسته رهش اکسی بوتینین برای درمان کودکان 6 سال به بالا که مبتلا به بیش فعالی مثانه ناشی از   اختلال عصبی خاص مانند اسپینا بیفیدا هستند،  استفاده می شود.  
این دارو فقط با نسخه پزشک دراختیاربیماران قرارمی گیرد.

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص آهسته رهش
•    قرص
•    شربت

 

اسامی تجاری
1.    Ditropan
2.    Ditropan XL

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده  مشکلات خاص با اثرات قرص آهسته رهش  را درکودکان 6 سال به بالا نشان نداده است.
همچنین  مصرف قرص های آهسته رهش اکسی بوتینین درکودکانی که نمی توانند آن را بدون شکستن،  جویدن،  قورت دادن و یا خرد کردن مصرف کنند،  توصیه نمی شود.  اما با این حال مصرف قرص های آهسته رهش درکودکان زیر6 سال توصیه نمی شود.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء برروی جنین رانشان نداده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Potassium

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Bupropion
•    Donepezil
•    Oxymorphone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Galantamine
•    Ketoconazole
•    Rivastigmine

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    مشکلات روانی،  زوال عقل
•    خشکی شدید دهان
•    بزرگ شدن غده پروستات
•    گلوکوم
•    بیماری قلبی
•    فتق هیاتال 
•    فشارخون بالا
•    مشکلات روده و معده (انسداد،  یبوست،  ضعف روده،  کولیت اولسراتیو،  رفلاکس معده)
•    میاستنی گراو (ضعف شدید عضلانی)
•    نوروپاتی (مشکلات عصبی)
•    بیماری پارکینسون
•    مسمومیت حاملگی
•    انسداد مثانه   دارو با احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را تشدید کند.
•    گلوکوم با زاویه کنترل نشده
•    مشکلات معده 
•    احتباس ادرار(ادراربسختی دفع می شود)

 

نحوه مصرف

این دارو فقط  باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید زیرا ممکن است عوارض جانبی را تشدید کند.
این دارو همراه با دستورالعمل مصرف روزانه است .  هرنوع ابهامی دراین مورد را با پزشک خود درمیان بگذارید. 
این دارو را معمولاً می توان با آب و با معده خالی مصرف کرد.  اما برای کاهش ناراحتی معده ممکن است پزشک مصرف آن را با غذا یا شیرتوصیه کند.

 

برای مصرف قرص آهسته رهش
•    قرص های آهسته رهش را یکساعت قبل ازغذا و یا دو ساعت پس ازغذا میل کنید.
•    ازشکستن و بازکردن قرص های آهسته رهش  پرهیزکنید. 
•    دارو را بموقع و سرساعت مصرف کنید.
•    بخشی ازاین قرص ممکن است به مدفوع منتقل شود،  این طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط  مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش 
برای درمان مشکلات مثانه

•    بزرگسالان درابتدا  5 یا 10 میلی گرم یکباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 30 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان 6 سال به بالا 5 میلی گرم یکباردرروزمی باشد.  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 20 میلی گرم درروز نیست.
•    استفاده ازاین دارو درکودکان زیر 6 سال  توصیه نمی شود.

برای فرم دوزخوراکی قرص و شربت
•    بزرگسالان و نوجوانان 12 سال به بالا 5 میلی گرم دوتا سه باردرروز.  
•    کودکان 5 تا 12 سال دوز دوتا سه باردرروز .  ممکن است پزشک دوزدارو را طبق نیازشما تنظیم کند.  با این حال دوزاین دارو معمولاً بیش از 15 میلی گرم درروز نیست.
•    کودکان کمتراز5 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای آلرژیک شدید مانند آنژیوادم بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.  درصورت مشاهده عوارض زیربلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  جوش،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  اشکال درتنفس،  اشکال دربلع،  ورم دستها،  صورت،  گلو و دهان.
 

اگردرحال مصرف داروو یا افزایش دوزدارو دچاراضطراب،   گیجی،  تحریک پذیری،  خواب آلودگی غیرعادی و  توهم (دیدن  و شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود ندارد) شدید،   به پزشک خود اطلاع دهید. 
 

قبل ازمشورت با پزشکتان ازداروهای دیگراستفاده نکنید.  این دارو  اثرات ناشی ازمصرف الکل و داروهای CNS  مانند داروهایی که برای تب یونجه،  آلرژی، افسردگی،  و یا آنتی هیستامین برای سرماخوردگی ، آرام بخش ها،  داروهای خواب آورو یا داروهای ضد درد وسایرداروهای ضد تشنج یا باربیتورات  ها،  شل کننده های عضلانی و یا داروهای بیهوشی از جمله داروهای بی حسی دندانپزشکی را افزایش می دهد.  
 

این دارو ممکن است باعث حساسیت شدید چشم به نوربشود،  دراینصورت استفاده ازعینک آفتابی و قرارنگرفتن درمعرض نورزیاد ممکن است به کاهش ناراحتی کمک کند.
 

این دارو ممکن است باعث سرگیجه،  خواب آلودگی،  کاهش هوشیاری بشود.  پیش ازانجام  مواردی مانند رانندگی،  کاربا ماشین آلات دقیق یا کارهای دیگری که ممکن است خطرناک باشند،  با پزشک معالج خود مشورت کنید. 
 

 اکسی بوتیتین ممکن است میزان تعریق را کاهش دهد که درنتیجه حرارت بدن بالا می رود.  درهنگام مصرف این دارو همزمان با ورزش کردن و آب و هوای گرم بیشترازخود مراقبت کنید.  همچنین استفاده ازسونا و حمام آب گرم ممکن است باعث شود دچارسرگیجه،  و یا ضعف شوید.
 

مصرف این دارو باعث خشکی شدید دهان،  بینی و گلو می شود.  برای تسکین موقت این عارضه می توانید ازآب نباتهای بدون قند،  آدامس و یا تکه های کوچک یخ دردهان استفاده کنید تا جایگزین بزاق بشود.  اما اگراین خشکی بیش از2 هفته طول کشید،  به دندانپزشک مراجعه کنید.  ممکن است خشکی دهان بمدت طولانی ناشی از بیماریهای دندان شامل پوسیدگی دندان،  بیماری لثه و یا عفونت قارچی دهان باشد.
 

مصرف هرگونه داروی دیگری ازجمله مکمل های گیاهی و ویتامینها را به اطلاع پزشک خود برسانید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض نادر
•    چشم درد
•    بثورات پوستی یا کهیر

 

علائم مصرف بیش ازحد دارو
•    بی ثباتی
•    گیجی
•    تشنج
•    سرگیجه
•    خواب آلودگی شدید
•    غش
•    ضربان نامنظم،  سریع یا کند قلب
•    تب
•    گرگرفتگی و قرمزی صورت
•    توهم
•    تنفس مشکل
•    هیجانات غیرعادی،  بیقراری،  عصبانیت و تحریک پذیری
•    ورم غدد
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتررایج
•    ترشی یا اسیدی بودن معده
•    آروغ زدن
•    کاهش تعریق
•    اسهال 
•    مشکل دراجابت مزاج
•    خواب آلودگی
•    خشکی چشمها،  دهان،  بینی و گلو
•    سوزش سردل
•    سوءهاضمه
•    آبریزش بینی
•    ناراحتی یا دردمعده

 

عوارض جانبی کمتررایج و یا نادر
•    تاری دید
•    کم شدن شیرمادر
•    اشکال دربلع
•    احساس گرما
•    سردرد
•    حساسیت چشم به نور
•    تهوع یا استفراغ
•    مشکل خواب
•    خستگی و ضعف غیرمعمول

 

عوارض جانبی ناشناخته
•    ورم صورت،  دستها و پاها
•    کاهش علاقه به مقاربت جنسی
•    ناتوانی درنعوظ
•    ازدست داد میل جنسی
•    افزایش سریع وزن یا کم شدن وزن
•    سوزن سوزن شده دست و پا

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

مثانه مثانه بیش فعال بی اختیاری ادرارازدست دادن کنترل مثانهکنترل مثانهعدم کنترل مثانهاسپاسم عضلانی  مثانهکاهش اسپاسم عضلانی  مثانهتکرر ادراردرمان مثانه بیش فعالضد اسپاسمداروی ضد اسپاسم مثانه
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه