هنگامی که تصمیم قطعی گرفتید که دیگربچه دارنشوید حتماً به دنبال راهی مطمئن می گردید.  بهترین روش برای پیشگیری ازبارداری وازکتومی است.  برای انجام اینکار باید مطمئن شوید که جراح باتجربه ای را انتخاب کرده اید.  زیرا یکی ازهرهزارعمل وازکتومی ممکن است درست انجام نشود.  
وازکتومی با جلوگیری ازانزال اسپرم درهنگام اوج لذت جنسی  به جلوگیری ازبارداری کمک می کند.

 

برای اینکه بدانید وازکتومی چگونه انجام می شود ابتدا باید اطلاعاتی درمورد آناتومی دستگاه تناسلی داشته باشید.  ابتدا اسپرم دربیضه ساخته شده و درکیسه های مجاورآن بنام اپیدیدیم ذخیره می شود.  ازاینجا اسپرم ها با تکان دادن قسمت دم خود حرکت کرده و ازلوله ای بنام مجرای وازدفرانس از غده پروستات که تولید کننده منی است به کیسه منی که درمجاورت مثانه قراردارد،  می رود.
 

برای انجام وازکتومی ،  ابتدا جراح ازروی کیسه بیضه سعی درپیداکردن لوله می کند و سپس یک سوراخ درکیسه بیضه ایجاد می کند.  سپس با یک گیره یا پنس لوله را می گیرند.  دراین حال جراح می تواند با استفاده ازتکنیک های مختلف مجرای وازدفرانس را با نخ یا گیره و یا کوترببندد و سپس همین عمل را درمورد بیضه سمت دیگرانجام دهد. ا ین روش عمل کوتریزاسیون  داخل مجرا نامیده می شود.   
 

بهتراست پس ازانجام وازکتومی تا حداقل سه ماه ازراههای دیگری برای کنترل باردار استفاده کنند.  پس ازگذشت این مدت انجام یک آزمایش برای تشخیص وجود اسپرم درمایع منی لازم است.  نتیجه منفی آزمایش تأئید موفقیت عمل است.  
 

توجه داشته باشید آقایان نباید ازدرد کشیدن ترس داشته باشند چون این جراحی اگرخوب انجام شود،  تقریباً بدون درد است.  و فقط تا یک هفته پس ازعمل ممکن است احساس ناراحتی اندکی وجود داشته باشد.  بهتراست تا یک هفته ازانجام ورزش و مقاربت جنسی خودداری کنید. 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران