به تشكيل بافت اسكار و چسبندگي در حفره رحم، سندرم آشرمن اطلاق ميگردد. غالبا اين مشكل پس از عمل جراحي رحم ايجاد ميگردد.

 

علل سندرم آشرمن

سندرم آشرمن يك بيماري بسيار نادر است. در اغلب موارد، اين بيماري در زناني اتفاق مي افتد كه چندين بار عمل اتساع و كورتاژ (D&C) و سقط جنين را انجام داده اند.

عفونت شديد لگن كه در اثر عمل جراحي رخ ميدهد نيز ممكن است به سندرم آشرمن منجر شود.

همچنين ممكن است پس از عفونت ناشي از سل يا شيستوزومازيس (تب حلزون)، چسبندگي داخل رحم اتفاق بيافتد. البته اين عفونت ها نادر ميباشند و شكايت مرتبط با اين عفونت ها نيز بسيار اندك است.

 

علائم سندرم آشرمن

چسبندگي ممكن است منجربه آمنوره (قطع قاعدگي)، سقط جنين مكرر و ناباروري گردد. 

با اين حال اين علائم ميتوانند از بيماري هاي مختلف ديگري نيز نشات بگيرند. چنانچه اين علائم ناگهان پس از كورتاژ يا ساير جراحي هاي رحم اتفاق بيافتد، نشان دهنده بروز سندرم آشرمن ميباشند.

 

درمان سندرم آشرمن

درمان اين بيماري شامل عمل جراحي جهت كاهش و حذف چسبندگي يا بافت اسكار است. اين وضعيت معمولا با هيستروسكوپي صورت ميگيرد كه در آن از ابزارهاي كوچك و يك دوربين كه داخل دهانه رحم قرار ميگيرد، استفاده ميشود.

پس از اينكه بافت اسكار برداشته شد، به منظور جلوگيري از بازگشت چسبندگي و اسكار، بايد حفره رحم باز نگه داشته شود تا بطور كامل بهبود يابد. براي اين امر از يك بالن كوچك استفاده ميشود كه آنرا براي چند روز داخل رحم قرار ميدهند. همچنين ممكن است تا بهبودي كامل رحم، مصرف استروژن تجويز گردد.

در صورت وجود عفونت، مصرف آنتي بيوتيك نيز توصيه ميگردد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران