منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

كتورولاك (اسپري بيني)

Ketorolac

دارو شناسی

آنچه که باید درباره اسپري بيني " كتورولاك "  بدانید!

اسپري بيني كتورولاك جهت تسكين درد متوسط تا نسبتا شديدي مورد استفاده قرار ميگيرد كه پس از عمل جراحي يا ساير عمليات دردناك اتفاق مي افتد. اين دارو، متعلق به گروه داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) ميباشد كه در كاهش درد و التهاب موثر است.
كتورولاك داراي عوارض جانبي است كه ميتواند مخاطره انگيز باشد. افزايش خطر بروز اين عوارض جانبي با ميزان مصرف اين دارو و مدت درمان ارتباط دارد. بنابراين، توصيه ميشود كتورولاك را بيش از 5 روز مصرف ننماييد و در خصوص خطرات ناشي از آن، با پزشك خود مشورت نماييد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار ميگيرد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    اسپري
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعات انجام شده در خصوص اين دارو، تنها مربوط به بزرگسالان ميباشد و اطلاعات خاصي مبني بر وجود ارتباط ميان سن و مصرف اين دارو در اين گروه سني در دست نميباشد. ايمني و اثربخشي آن هنوز اثبات نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده، وجود مشكل خاصي كه ناشي از اسپري كتورولاك باشد را در افراد سالمند نشان نداده است. با اين حال، بدليل سمي بودن اين دارو، استفاده آن در سالمندان نيازمند رعايت احتياط است. هيچگاه از ميزان مصرف تجويز شده، تجاوز نكرده و در طول درمان نيز بيمار بايد تحت نظارت باشد. علاوه بر اين، سالمندان بيشتر در معرض ابتلا به بيماري هاي قلب، كليه، كبد، معده و روده هستند، كه در اينصورت به مراقبت و احتياط بيشتري نسبت به ميزان مصرف اين اسپري نيازمندند.


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات يا زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Aceclofenac
-    Acemetacin
-    Amtolmetin Guacil
-    Aspirin
-    Bromfenac
-    Bufexamac
-    Celecoxib
-    Choline Salicylate
-    Clonixin
-    Dexibuprofen
-    Dexketoprofen
-    Diclofenac
-    Diflunisal
-    Dipyrone
-    Droxicam
-    Etodolac
-    Etofenamate
-    Etoricoxib
-    Felbinac
-    Fenoprofen
-    Fepradinol
-    Feprazone
-    Floctafenine
-    Flufenamic Acid
-    Flurbiprofen
-    Ibuprofen
-    Ibuprofen Lysine
-    Indomethacin
-    Ketoprofen
-    Lornoxicam
-    Loxoprofen
-    Lumiracoxib
-    Meclofenamate
-    Mefenamic Acid
-    Meloxicam
-    Morniflumate
-    Nabumetone
-    Naproxen
-    Nepafenac
-    Niflumic Acid
-    Nimesulide
-    Oxaprozin
-    Oxyphenbutazone
-    Parecoxib
-    Pentoxifylline
-    Phenylbutazone
-    Piketoprofen
-    Piroxicam
-    Probenecid
-    Proglumetacin
-    Propionic Acid
-    Propyphenazone
-    Proquazone
-    Rofecoxib
-    Salicylic Acid
-    Salsalate
-    Sodium Salicylate
-    Sulindac
-    Tenoxicam
-    Tiaprofenic Acid
-    Tolfenamic Acid
-    Tolmetin
-    Valdecoxib

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Abciximab
-    Amineptine
-    Amitriptyline
-    Amitriptylinoxide
-    Amoxapine
-    Anagrelide
-    Apixaban
-    Ardeparin
-    Argatroban
-    Beclamide
-    Beta Glucan
-    Bivalirudin
-    Caramiphen
-    Carbamazepine
-    Certoparin
-    Cilostazol
-    Citalopram
-    Clomethiazole
-    Clomipramine
-    Clopidogrel
-    Cyclosporine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Diazepam
-    Dibenzepin
-    Dipyridamole
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Enoxaparin
-    Eptifibatide
-    Erlotinib
-    Escitalopram
-    Ethotoin
-    Felbamate
-    Feverfew
-    Fluoxetine
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Fosphenytoin
-    Gabapentin
-    Gabapentin Enacarbil
-    Ginkgo
-    Gossypol
-    Heparin
-    Imipramine
-    Lacosamide
-    Lepirudin
-    Levetiracetam
-    Levomilnacipran
-    Lofepramine
-    Meadowsweet
-    Melitracen
-    Mephenytoin
-    Mephobarbital
-    Methotrexate
-    Milnacipran
-    Nadroparin
-    Nefazodone
-    Nortriptyline
-    Opipramol
-    Oxcarbazepine
-    Paraldehyde
-    Paramethadione
-    Parnaparin
-    Paroxetine
-    Pemetrexed
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Phenacemide
-    Phenobarbital
-    Phenytoin
-    Piracetam
-    Pralatrexate
-    Prasugrel
-    Pregabalin
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Reboxetine
-    Reviparin
-    Rivaroxaban
-    Rufinamide
-    Sertraline
-    Sibutramine
-    Stiripentol
-    Tacrolimus
-    Tiagabine
-    Tianeptine
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Topiramate
-    Trimethadione
-    Trimipramine
-    Valproic Acid
-    Venlafaxine
-    Vigabatrin
-    Vilazodone
-    Vortioxetine
-    Zonisamide

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Acebutolol
-    Alacepril
-    Alprenolol
-    Amiloride
-    Amlodipine
-    Arotinolol
-    Atenolol
-    Azosemide
-    Befunolol
-    Bemetizide
-    Benazepril
-    Bendroflumethiazide
-    Benzthiazide
-    Bepridil
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bopindolol
-    Bucindolol
-    Bumetanide
-    Bupranolol
-    Buthiazide
-    Canrenoate
-    Captopril
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Chlorothiazide
-    Chlorpropamide
-    Chlorthalidone
-    Cilazapril
-    Clopamide
-    Cyclopenthiazide
-    Delapril
-    Dilevalol
-    Diltiazem
-    Enalapril
-    Enalaprilat
-    Esmolol
-    Ethacrynic Acid
-    Felodipine
-    Flunarizine
-    Fosinopril
-    Furosemide
-    Gallopamil
-    Glimepiride
-    Glipizide
-    Glyburide
-    Hydrochlorothiazide
-    Hydroflumethiazide
-    Imidapril
-    Indapamide
-    Isradipine
-    Labetalol
-    Lacidipine
-    Landiolol
-    Levobunolol
-    Lidoflazine
-    Lisinopril
-    Lithium
-    Manidipine
-    Mepindolol
-    Methyclothiazide
-    Metipranolol
-    Metolazone
-    Metoprolol
-    Moexipril
-    Nadolol
-    Nateglinide
-    Nebivolol
-    Nicardipine
-    Nifedipine
-    Nilvadipine
-    Nimodipine
-    Nipradilol
-    Nisoldipine
-    Nitrendipine
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pentopril
-    Perindopril
-    Pindolol
-    Piretanide
-    Polythiazide
-    Pranidipine
-    Propranolol
-    Quinapril
-    Ramipril
-    Repaglinide
-    Sotalol
-    Spirapril
-    Spironolactone
-    Talinolol
-    Temocapril
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tolazamide
-    Tolbutamide
-    Torsemide
-    Trandolapril
-    Triamterene
-    Trichlormethiazide
-    Verapamil
-    Xipamide
-    Zofenopril

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    حساسيت به اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد 
-    حساسيت به آسپرين يا ساير داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID)
-    آسم حساس به آسپرين يا سابقه آن
-    مشكلات خونريزي
-    بيماري كليوي
-    عمل جراحي سنگين
-    زخم، خونريزي يا سوراخ شدن معده يا سابقه آن
-    كم خوني
-    مشكلات انعقادي خون
-    نارسايي احتقاني قلب
-    بيماري كرون
-    ادم (احتباس مايعات يا تورم بدن)
-    حمله قلبي يا سابقه آن
-    بيماري قلبي
-    فشار خون بالا
-    بيماري كليوي يا سابقه آن
-    بيماري كبد يا سابقه آن
-    سكته مغزي يا سابقه آن
-    كوليت اولسراتيو يا سابقه آن
-    عمل جراحي قلب مانند پيوند عروق كرونر

نحوه مصرف

اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
اين دارو به همراه اطلاعات دارويي به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در بسته را به دقت مطالعه و دنبال كنيد و در صورت بروز هرگونه ابهام، با پزشك مشورت نماييد.
اين دارو تنها از راه بيني استعمال ميگردد. حين اسپري كردن اين دارو، مراقب باشيد تا آنرا تنفس نكنيد. از تماس اسپري با چشمانتان اجتناب كنيد. در صورتيكه اسپري با چشمانتان تماس پيدا كرد، فورا با آب شستشو داده و يا با پزشكتان تماس بگيريد.
در طول درمان با اين اسپري، مايعات فراوان بنوشيد. اين امر به عملكرد صحيح كليه ها و پيشگيري از بروز ناراحتي هاي كليوي كمك خواهد كرد.
جهت استفاده از اسپري:
-    چنانچه نخستين بار است كه از اين اسپري استفاده ميكنيد، ابتدا اسپري را آماده سازيد. براي اين امر، 5 مرتبه افشرهء اسپري را فشار دهيد. اكنون ميتوانيد اسپري را استعمال كنيد.
-    به آرامي بيني تان را تخليه كنيد تا سوراخ هاي بيني تميز و خالي شوند.
-    در حالت نشسته يا ايستاده، كمي سرتان را به جلو خم كنيد.
-    نوك بطري را داخل سوراخ بيني راست خود قرار دهيد.
-    نفس خود را نگه داشته و داخل سوراخ بيني راست خود را اسپري كنيد. به آرامي از راه دهان نفس بكشيد تا دارو بخوبي جذب پوست بيني تان شود.
-    چنانچه ميزان مصرف شامل 2 بار اسپري كردن است، به همين ترتيب يكبار هم سوراخ بيني چپ خود را اسپري نماييد.
-    پس از استفاده، سر اسپري را با يك دستمال تميز پاك كرده و درب آنرا ببنديد.
-    پس از نخستين استعمال، تا 24 ساعت از اسپري استفاده نكنيد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت تسكين درد:
-    بزرگسالان بالاي 50 كيلوگرم وزن – 31.5 ميلي گرم، يا يكبار اسپري كردن هردو سوراخ بيني، هر 6 تا 8 ساعت. در صورت نياز، پزشك ميزان مصرف را تغيير ميدهد. با اين حال، ميزان مصرف روزانه معمولا از 126 ميلي گرم (در مجموع 8 بار اسپري) تجاوز نميكند.
-    سالمندان و بزرگسالان زير 50 كيلوگرم وزن – 15.75 ميلي گرم، يا يكبار اسپري كردن يك سوراخ بيني، هر 6 تا 8 ساعت. در صورت نياز، پزشك ميزان مصرف را تغيير ميدهد. با اين حال، ميزان مصرف روزانه معمولا از 63 ميلي گرم (در مجموع 4 بار اسپري) تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاهدارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. 
مصرف برخي داروها همراه با كتورولاك، خطر اثرات جانبي نامطلوب را افزايش ميدهند. بنابراين از مصرف همزمان استامينوفن با كتورولاك، بيش از چند روز بپرهيزيد، مگر در مواردي كه پزشك تشخيص دهد. همچنين از مصرف داروهاي زير به همراه كتورولاك اجتناب نماييد:
-    Aspirin 
-    salicylates
-    Diclofenac (e.g., Voltaren®)
-    Diflunisal (e.g., Dolobid®)
-    Etodolac (e.g., Lodine®)
-    Fenoprofen (e.g., Nalfon®)
-    Floctafenine (e.g., Idarac®)
-    Flurbiprofen (e.g., Ansaid®)
-    Ibuprofen (e.g., Motrin®)
-    Indomethacin (e.g., Indocin®)
-    Ketoprofen (e.g., Orudis®)
-    Meclofenamate (e.g., Meclomen®)
-    Mefenamic acid (e.g., Ponstel®)
-    Nabumetone (e.g., Relafen®)
-    Naproxen (e.g., Naprosyn®)
-    Oxaprozin (e.g., Daypro®)
-    Phenylbutazone (e.g., Butazolidin®)
-    Piroxicam (e.g., Feldene®)
-    Sulindac (e.g., Clinoril®)
-    Tenoxicam (e.g., Mobiflex®)
-    Tiaprofenic acid (e.g., Surgam®)
-    Tolmetin (e.g., Tolectin®)
-    Zomepirac (e.g., Zomax®)
كتورولاك ممكن است منجربه خونريزي معده يا روده شود. بروز اين مشكلات ميتوانند بدون علائم هشدار دهنده باشند. در صورتيكه سابقه زخم معده داريد يا بطور مرتب الكل مصرف ميكنيد، بيش از 60 سال سن داريد، در وضعيت سلامتي مطلوبي بسر نميبريد، يا از ساير داروها مصرف ميكنيد (مانند استروئيدها يا رقيق كننده هاي خون)، بروز اين احتمالات افزايش خواهد يافت.
اين دارو ممكن است سبب بروز واكنش هاي آلرژيك جدي مانند آنافيلاكسي گردد. آنافيلاكسي مشكلي بسيار جدي و خطرناك است و نيازمند مراقبت هاي پزشكي است. در صورت مشاهده بثورات جلدي، خارش، كهير، گرفتگي صدا، مشكلات تنفسي، مشكل در بلع، تورم دست و پا، صورت، دهان يا گلو حين مصرف اين دارو با پزشك تماس بگيريد.
اين دارو ممكن است منجربه افزايش خطر لخته شدن خون، حمله قلبي يا سكته مغزي گردد. بروز اين احتمالات در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي افزايش ميابد. چنانچه دچار درد يا نارحتي در قفسه سينه، ضربان قلب سريع و نامنظم، سوء هاشمه شديد، سوزش سر دل، تهوع، تعريق يا مشكلات تنفسي شديد، فورا به پزشك مراجعه كنيد.
اين دارو ممكن است منجربه بروز واكنش هاي جدي پوستي گردد. در صورت بروز علائم خاصي در پوستتان، فورا به اطلاع دهيد.
مصرف اين دارو حين بارداري به جنين آسيب وار ميسازد. چنانچه تصور ميكنيد در طول مصرف اين دارو باردار شده ايد، فورا به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت بروز حساسيت به لمس در قسمت فوقاني معده، مدفوع بيرنگ، ادرار تيره، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ يا زردي پوست و چشم فورا به پزشك مراجعه كنيد. اينها علائم يك مشكل جدي كبدي است.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    درد يا سوزش شكم و معده
-    مدفوع خوني، سياه يا قيرگون
-    پالس يا ضربان قلب سريع، نامنظم و تند
-    سردرد
-    تهوع
-    خشم
-    رنگ پريدگي پوست
-    تپيدن گوش
-    درد شديد معده
-    تعريق
-    خونريزي يا كبودي غيرمعمول
-    خستگي و ضعف غيرمعمول
-    استفراخ خوني يا قهوه اي

موارد كمتر رايج
-    احساس سوزش در معده يا قفسه سينه
-    كاهش تعداد دفعات دفع ادرار
-    تكرر ادرار
-    تنفس سخت
-    احساس سبكي سر، سرگيجه يا غش
-    تنفس كوتاه و سريع
-    خس خس سينه

موارد نادر
-    ادرار تيره يا خوني
-    مدفوع روشن
-    گيجي
-    مشكل يا سوزش و درد حين ادرار كردن
-    سختي در بلع
-    خستگي مفرط
-    كهير، خارش يا بثورات جلدي
-    درد كمر يا پهلو
-    خون دماغ
-    تورم صورت، انگشتان دست و پا
-    تورم غدد
-    تنگي قفسه سينه
-    بوي ناخوشايند تنفس
-    درد در قسمت راست فوقاني شكم
-    استفراغ
-    افزايش يا كاهش وزن
-    زردي چشم يا پوست

بروز ناشناخته 
-    تاول، پوسته پوسته شدن يا شل شدن پوست
-    مشكلات حركتي
-    مشكل حين صحبت كردن
-    سرگيجه، غش يا سبكي سر حين برخاستن از حالت نشسته يا خوابيده
-    تورم كلي بدن
-    درد عضلاني
-    درد و ناراحتي در بازو، فك، كمر يا گردن
-    درد معده، شكم يا پهلو
-    لب، ناخن يا پوست رنگ پريده يا كبود
-    پف يا تورم پلك يا دور چشم، صورت، لب يا زبان
-    قرمزي، درد يا خارش پوست
-    تغييرات خلق و خو يا رواني شديد
-    عطسه
-    زخم يا تاول
-    تورم، درد يا حساسيت به لمس در ناحيه گردن، زير بغل يا كشاله ران
-    ضعف يا سنگيني پاها
برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    اسيدي يا ترش شدن معده
-    آروغ
-    وز وز كردن گوش
-    خواب آلودگي
-    احساس پري
-    از دست دادن شنوايي
-    آزردگي بيني
-    خروج گاز
-    تورم يا التهاب دهان

موارد كمتر شايع
-    آبريزش بيني
-    گرفتگي بيني
-    اشك ريزي

موارد نادر
-    اختلال خواب
-    غير طبيعي شدن مزاج
-    احساس سوزش، وول خوردن، خارش، بيحسي يا سوزن سوزن شدن
-    تشنگي مفرط
-    عدم توانايي در تمركز
-    تحريك پذيري يا بيقراري
-    لرزش، پرش يا انقباض عضلات
-    قرمزي، تورم يا درد زبان
-    ديدن، شنيدن يا حس كردن چيزي كه وجود خارجي ندارد
-    احساس چرخيدن
-    لرزش دست و پا
-    مشكل در تمركز
-    مشكل خواب
-    حركات كنترل نشده بخصوص در صورت، گردن و كمر

بروز ناشناخته
-    سوزش، خشكي يا خارش چشم
-    ترشحات يا اشك ريزي بيش از حد چشم
-    قرمزي، درد، يا تورم چشم و پلك
-    انقباض گردن يا كمر
در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

اسپريبينيكتورولاك دردجراحي
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه