منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنلزين (خوراكي)

Phenelzine

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " فنلزين "  بدانید!

فنلزين جهت درمان انواع خاصي از افسردگي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دارو متعلق به رده داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز (MAOI) ميباشد. عملكرد اين دارو با مسدود كردن يك ماده شيميايي بنام مونوآمين اكسيداز (MAO) در دستگاه عصبي است.
اگرچه مصرف اين دارو در بيماران خاص بسيار موثر واقع ميشود، اما در صورت عدم مصرف صحيح ممكن است منجربه بروز يكسري واكنش هاي ناخواسته شود. حين مصرف اين دارو، پرهيز از مواد غذايي خاص، نوشيدني ها و داروهاي خاص بسيار حائز اهميت است. ممكن است پزشك فهرستي از ممنوعيت هاي غذايي به شما ارائه دهد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرا ميگيرد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    قرص
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مصرف اين دارو در كودكان بررسي نشده است و اطلاعات خاصي مبني بر استفاده اين دارو در كودكان زير 18 سال در دسترس نميباشد. ايمني و اثربخشي آن هنوز به اثبات نرسيده است.

سالمندان
بسياري از داروها بطور انحصاري در افراد مسن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته اند. بنابراين، اثربخشي اين دارو به همان ترتيبي كه در افراد جوان است، نميباشد و امكان بروز عوارض جانبي مختلف نيز وجود دارد. 


دوران بارداری
در اين خصوص با پزشك خود مشورت نماييد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
•    Amitriptyline
•    Amoxapine
•    Amphetamine
•    Apraclonidine
•    Atomoxetine
•    Benzphetamine
•    Brimonidine
•    Bupropion
•    Buspirone
•    Carbamazepine
•    Carbidopa
•    Carbinoxamine
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clovoxamine
•    Cocaine
•    Cyclobenzaprine
•    Cyproheptadine
•    Desipramine
•    Desvenlafaxine
•    Dexfenfluramine
•    Dexmethylphenidate
•    Dextroamphetamine
•    Dextromethorphan
•    Diethylpropion
•    Dopamine
•    Doxylamine
•    Duloxetine
•    Entacapone
•    Epinephrine
•    Escitalopram
•    Femoxetine
•    Fenfluramine
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Guanadrel
•    Guanethidine
•    Hydroxytryptophan
•    Imipramine
•    Isocarboxazid
•    Isometheptene
•    Levodopa
•    Levomethadyl
•    Levomilnacipran
•    Linezolid
•    Lisdexamfetamine
•    Maprotiline
•    Mazindol
•    Meperidine
•    Mephentermine
•    Methadone
•    Methamphetamine
•    Methotrimeprazine
•    Methyldopa
•    Methylene Blue
•    Methylphenidate
•    Milnacipran
•    Mirtazapine
•    Nefazodone
•    Nefopam
•    Norepinephrine
•    Nortriptyline
•    Opipramol
•    Paroxetine
•    Phendimetrazine
•    Phenelzine
•    Phenmetrazine
•    Phentermine
•    Phenylalanine
•    Phenylephrine
•    Phenylpropanolamine
•    Procarbazine
•    Protriptyline
•    Pseudoephedrine
•    Rasagiline
•    Reserpine
•    Rizatriptan
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Sumatriptan
•    Tapentadol
•    Tetrabenazine
•    Tranylcypromine
•    Trazodone
•    Trimipramine
•    Tryptophan
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine
•    Zolmitriptan

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
•    Altretamine
•    Avocado
•    Bitter Orange
•    Difenoxin
•    Diphenoxylate
•    Dolasetron
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Droperidol
•    Ephedrine
•    Ethchlorvynol
•    Fentanyl
•    Frovatriptan
•    Granisetron
•    Guarana
•    Hydrocodone
•    Hydromorphone
•    Iobenguane I 123
•    Kava
•    Licorice
•    Lithium
•    Lofepramine
•    Lorcaserin
•    Ma Huang
•    Mate
•    Metaraminol
•    Metoclopramide
•    Morphine
•    Morphine Sulfate Liposome
•    Naratriptan
•    Oxycodone
•    Palonosetron
•    Reboxetine
•    St John's Wort
•    Tolcapone
•    Tramadol
•    Tyrosine
•    Ziprasidone

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
•    Acarbose
•    Albiglutide
•    Alogliptin
•    Bromocriptine
•    Canagliflozin
•    Chlorpropamide
•    Dapagliflozin
•    Dulaglutide
•    Empagliflozin
•    Exenatide
•    Ginseng
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Insulin
•    Insulin Aspart, Recombinant
•    Insulin Bovine
•    Insulin Degludec
•    Insulin Detemir
•    Insulin Glulisine
•    Insulin Lispro, Recombinant
•    Linagliptin
•    Liraglutide
•    Lixisenatide
•    Metformin
•    Metoprolol
•    Miglitol
•    Nadolol
•    Nateglinide
•    Pioglitazone
•    Pramlintide
•    Repaglinide
•    Rosiglitazone
•    Saxagliptin
•    Sitagliptin
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Vildagliptin

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.
-    كافئين
-    مواد غذايي حاوي دوپامين
-    مواد غذايي حاوي تيرامين


سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    اختلال دوقطبي
-    نارسايي احتقاني قلب
-    بيماري كليوي
-    بيماري هاي كبد يا سابقه آن
-    فئوكروموسيتوم (مشكلي در آدرنال)
-    ديابت
-    فشار خون پايين
-    اسكيزوفرني

نحوه مصرف

اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
اين دارو به همراه اطلاعات دارويي به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در بسته را به دقت مطالعه و دنبال كنيد و در صورت بروز هرگونه ابهام، با پزشك مشورت نماييد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت درمان افسردگي:
بزرگسالان - در ابتدا 15 ميلي گرم، 3 بار در روز. در صورت لزوم ممكن است پزشك ميزان مصرف را تغيير دهد. با اين حال ميزان مصرف معمولا از 90 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان –  مصرف اين دارو توصيه نميشود.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا مصرف نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاه دارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. 
پيش از مصرف اين دارو و حين آن لازم است فشار خونتان را اندازه گيري نماييد. چنانچه متوجه هرگونه تغييري در فشار خونتان شديد، فورا با پزشكتان تماس حاصل نماييد. بهتر است در اين خصوص با پزشك مشورت نماييد.
مصرف همزمان اين دارو با برخي مواد غذايي ، نوشيدني ها و داروهاي خاص سبب بروز واكنش هاي بسيار خطرناكي مانند افت ناگهاني فشار خون خواهد شد. در خصوص اين موضوع با پزشكتان مشورت نماييد.
مصرف اين دارو ممكن است در برخي افراد منجربه بروز آشفتگي، تحريك پذيري و رفتارهاي غير طبيعي گردد. همچنين ممكن است، در برخي افراد فكر و تمايل به خودكشي بروز يابد و يا بر ميزان افسردگي شان بيافزايد. چنانچه متوجه هريك از اين علائم شديد، فورا به پزشك مراجعه نماييد.
در صورت بروز سردرد شديد، انقباض يا درد گردن، درد قفسه سينه، ضربان سريع قلب، سرگيجه، تهوع و استفراغ حين مصرف اين دارو فورا و به صورت اورژانسي با پزشكتان تماس حاصل نماييد. اينها علائم يك مشكل جدي بنام فشار خون بحراني ميباشند.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه بروز سرگيجه، سبكي سر يا غش، بويژه حين برخاستن از حالت نشسته يا خوابيده شود. حين مصرف اين دارو از انجام اموري چون رانندگي، استفاده از ماشين آلات و موارد خطرناك بپرهيزيد.
امكان بروز سرگيجه، سبكي سر يا غش، بويژه حين برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته وجود دارد. به آرامي از جاي خود برخيزيد. در صورتيكه اين مشكل ادامه دار است، با پزشكتان مشورت كنيد.
هيچگاه بدون مشورت با پزشك مصرف اين دارو را متوقف ننماييد. اين امر منجربه افزايش احتمال عوارض جانبي مانند اضطراب، سردرگمي، سردرد، تحريك پذيري، بيحسي يا احساس سوزش، بيقراري، مشكلات خواب يا خواب آلودگي و ضعف را افزايش ميدهد.
پيش از انجام هرگونه آزمايش، پزشك را در جريان مصرف اين دارو قرار دهيد. اين دارو بر نتايج برخي آزمايشات اثر ميگذارد.
ممكن است پزشك به شما يك كارت شناسايي ارائه دهد كه بيانگر مصرف اين دارو در شما باشد.
اين دارو بر ميزان قند خون تاثير ميگذارد. چنانچه به ديابت مبتلا هستيد، لازم است مراقب آزمايش قند و ادرار خود باشيد. در صورت بروز هرگونه ابهام يا سوال با پزشكتان مشورت كنيد.
پس از قطع مصرف اين دارو بايد به مدت 2 هفته به ممنوعيت هاي غذايي خود ادامه دهيد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.
 

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    لرز
-    عرق سرد
-    گيجي
-    سرگيجه، سبكي سر يا غش، بويژه حين برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته
-    رفلكس بيش از حد
-    لرزش دست و پا
-    ورم

موارد كمتر شايع
-    درد معده يا شكم
-    بروز حركات خارج از كنترل
-    احساس سوزن سوزن شدن، گز گز، خارش، بيحسي
-    تغيير در هوشياري
-    مدفوع بيرنگ
-    ادرار تيره
-    كاهش تعداد دفعات دفع ادرار
-    كاهش ميزان ادرار
-    سختي و مشكل در تنفس
-    سختي در دفع ادرار (دريبل)
-    افكار آشفته
-    سرگيجه
-    خواب آلودگي
-    احساسات غيرعادي
-    ضربان قلب يا پالس سريع، نامنظم و تپنده
-    ترس يا خشم
-    تب
-    احساس ناراحتي، ضعف يا بيماري
-    سردرد
-    فشار خون بالا
-    افزايش تعريق
-    تنفس نامنظم، سريع يا آهسته و كم عمق
-    تحريك پذيري
-    خارش
-    از دست دادن احساسات
-    از دست دادن اشتها
-    از دست دادن هوشياري
-    صحبت كردن سريع با صداي بلند
-    فشار خون پايين
-    پرش هاي عضلاني
-    كشش عضلاني
-    تهوع يا استفراغ
-    بيقراري
-    بثورات پوستي
-    توهم
-    تشنج
-    تنگي نفس
-    معده درد
-    تعريق
-    ضربان كند و نامنظم قلب
-    بوي ناخوشايند تنفس
-    حركات كنترل نشده چشم
-    رنگ پريدگي غيرعادي
-    خستگي و ضعف غيرمعمول
-    استفراغ خوني
-    ضعف
-    زردي چشم يا پوست

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

افسردگيدرمان افسردگی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه