منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

نورتریپتیلین

nortriptyline

دارو شناسی

از این دارو به منظور بهبود افسردگی استفاده میشود و میزان فعالیت سروتونین در مغز را افزایش میدهد .این دارو یک ضد افسردگی سه حلقه ای محسوب میشود
این دارو  را باید با تجویز پزشک مصرف کرد وبه شکلهای زیر موجود است :

•    قرص
•    کپسول
•    محلول

پیش از مصرف

به هنگام استعمال دارو به موارد زیر توجه کنید :
آلرژی  و حساسیت
اگر  به هر ماده غذایی و یا نگه دارنده و یا حیوانات  حساسیت دارید حتما پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید  .برای دارو هایی که با تجویز پزشک مصرف نمیشوند ,حتما برچسب دارو را مطالعه نمایید .
اطفال
نحوه تاثیر این دارو بر کودکان مشخص نشده است
سالمندان
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد ولی سالمندان بیشتر در معرض مشکلات قلبی و یا کبدی هستند و به همین دلیل دوز مصرفی انها باید توسط پزشک تعیین گردد
دوران بارداری
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد
دوران شیردهی و مادران شیرده
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد

تداخلات دارویی
مصرف همزمان  چند دارو با هم توصیه نمیشود و این در حالی است که گاهی اوقات چند دارو با هم مصرف میگردند .در چنین مواردی احتمالا پزشک دوز مصرفی دارو را تغییر میدهد و یا از روش های دیگر استفاده میکند .قبل از مصرف این دارو حتما به پزشک خود در خصوص دارو های مصرفی اطلاع دهید .
مصرف همزمان نورتریپتیلین  با دارو های زیر توصیه نمیشود و ممکن است پزشک شما یکی از انها را تغییر دهد

•    Dronedarone
•    Furazolidone
•    Grepafloxacin
•    Iproniazid
•    Isocarboxazid
•    Levomethadyl
•    Linezolid
•    Methylene Blue
•    Metoclopramide
•    Moclobemide
•    Pargyline
•    Phenelzine
•    Procarbazine
•    Ranolazine
•    Rasagiline
•    Safinamide
•    Selegiline
•    Tranylcypromine
•    مصرف همزمان نورتریپتیلین  با دارو های زیر توصیه نمیشود و ممکن است پزشک شمادوز مصرفی و یا تناوب مصرفی یکی  از انها را تغییر دهد

•  Acecainide
•  Aceclofenac
•  Acemetacin
•  Albuterol
•  Alfuzosin
•  Almotriptan
•  Amisulpride
•  Amitriptyline
•  Amoxapine
•  Amtolmetin Guacil
•  Apomorphine
•  Aprindine
•  Arsenic Trioxide
•  Asenapine
•  Aspirin
•  Astemizole
•  Azimilide
•  Azithromycin
•  Bretylium
•  Bromfenac
•  Bufexamac
•  Bupropion
•  Celecoxib
•  Chloral Hydrate
•  Chloroquine
•  Chlorpromazine
•  Choline Salicylate
•  Ciprofloxacin
•  Citalopram
•  Clarithromycin
•  Clomipramine
•  Clonidine
•  Clonixin
•  Crizotinib
•  Cyclobenzaprine
•  Darunavir
•  Dasatinib
•  Desipramine
•  Desvenlafaxine
•  Dexibuprofen
•  Dexketoprofen
•  Dextromethorphan
•  Diclofenac
•  Diflunisal
•  Dipyrone
•  Disopyramide
•  Dofetilide
•  Dolasetron
•  Domperidone
•  Donepezil
•  Droperidol
•  Droxicam
•  Enflurane
•  Epinephrine
•  Erythromycin
•  Etilefrine
•  Etodolac
•  Etofenamate
•  Etoricoxib
•  Felbinac
•  Fenoprofen
•  Fentanyl
•  Fepradinol
•  Feprazone
•  Fingolimod
•  Flecainide
•  Floctafenine
•  Fluconazole
•  Flufenamic Acid
•  Fluoxetine
•  Flurbiprofen
•  Foscarnet
•  Frovatriptan
•  Gatifloxacin
•  Gemifloxacin
•  Granisetron
•  Halofantrine
•  Haloperidol
•  Halothane
•  Hydroxytryptophan
•  Ibuprofen
•  Ibutilide
•  Iloperidone
•  Imipramine
•  Indomethacin
•  Iobenguane I 123
•  Isoflurane
•  Isradipine
•  Ketoprofen
•  Ketorolac
•  Lapatinib
•  Levalbuterol
•  Levomilnacipran
•  Levothyroxine
•  Lidoflazine
•  Lopinavir
•  Lorcainide
•  Lorcaserin
•  Lornoxicam
•  Loxoprofen
•  Lumefantrine
•  Lumiracoxib
•  Meclofenamate
•  Mefenamic Acid
•  Mefloquine
•  Meloxicam
•  Meperidine
•  Methadone
•  Methoxamine
•  Midodrine
•  Mifepristone
•  Mirtazapine
•  Moricizine
•  Morniflumate
•  Nabumetone
•  Naproxen
•  Naratriptan
•  Nefopam
•  Nepafenac
•  Niflumic Acid
•  Nilotinib
•  Nimesulide
•  Norepinephrine
•  Norfloxacin
•  Octreotide
•  Ofloxacin
•  Ondansetron
•  Oxaprozin
•  Oxilofrine
•  Oxymorphone
•  Oxyphenbutazone
•  Paliperidone
•  Palonosetron
•  Parecoxib
•  Paroxetine
•  Pazopanib
•  Peginterferon Alfa-2b
•  Pentamidine
•  Perflutren Lipid Microsphere
•  Phenylbutazone
•  Phenylephrine
•  Piketoprofen
•  Piroxicam
•  Posaconazole
•  Pranoprofen
•  Procainamide
•  Prochlorperazine
•  Proglumetacin
•  Promethazine
•  Propafenone
•  Propyphenazone
•  Proquazone
•  Protriptyline
•  Quinidine
•  Quinine
•  Risperidone
•  Rofecoxib
•  Salicylic Acid
•  Salsalate
•  Sematilide
•  Sertindole
•  Sertraline
•  Sodium Phosphate
•  Sodium Phosphate, Dibasic
•  Sodium Phosphate, Monobasic
•  Sodium Salicylate
•  Solifenacin
•  Sorafenib
•  Sotalol
•  Spiramycin
•  Sulfamethoxazole
•  Sulindac
•  Sultopride
•  Sumatriptan
•  Sunitinib
•  Tapentadol
•  Tedisamil
•  Telavancin
•  Telithromycin
•  Tenoxicam
•  Tetrabenazine
•  Tiaprofenic Acid
•  Tolfenamic Acid
•  Tolmetin
•  Toremifene
•  Tramadol
•  Trazodone
•  Trifluoperazine
•  Trimethoprim
•  Trimipramine
•  Valdecoxib
•  Vardenafil
•  Vasopressin
•  Vemurafenib
•  Venlafaxine
•  Vilanterol
•  Vilazodone
•  Voriconazole
•  Vortioxetine
•  Ziprasidone
•  Zolmitrip
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی میشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد
•    Acenocoumarol
•    Arbutamine
•    Atomoxetine
•    Carbamazepine
•    Cimetidine
•    Dicumarol
•    Phenprocoumon
•    Rifapentine
•    S-Adenosylmethionine
•    Terbinafine
•    Valproic Acid

تداخلات دارویی دیگر                      
مصرف همزمان دخانیات و الکل و غذا  به همراه تعدادی از دارو ها باعث بروز عوارض جانبی میشود و بهتر است در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید .تداخلات دارویی ذیل بر حسب میزان اهمیتشان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند  

سایر مشکلات پزشکی
بروز بیماری های دیگر تاثیر این دارو را کاهش میدهد .در صورتی که به هر یک از این بیماری ها مبتلا میباشید ,حتما پیش از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید :
•    تغییرات رفتاری و یا عاطفی مانند خشونت،حملات ترس و موارد  دیگر
•    شخصیت دو قطبی (اختلالات احساسی به همراه جنون و افسردگی و یا خطر ابتلا به ان
•    کوری تدریجی نوع زاویه بسته
•    اختلالات ریتم قلب
•    سایکوز (بیماری ذهنی )
•    شیزوفرنی (بیماری ذهنی )
•    صرع و یا سابقه ابتلا به ان
•    ذخیره ادراری و یا مشکل در دفع ادرار و یا سابقه ابتلا به ان –با احتیاط مصرف گردد .میتواند باعث وخامت اوضاع شود
•    بیماری های قلبی و یا رگهای خونی
•    پرکاری تیروئید –با احتیاط مصرف گردد میتواند باعث وخامت عوارض جانبی شود
•    زخم معده –با احتیاط مصرف گردد .ممکن است باعث وخامت اوضاع شود

نحوه مصرف

این دارو باید مطابق با تجویز پزشک مصرف گردد و دوز مصرفی و تناوب مصرفی ان را تغییر ندهید ..
این قرص دارای یک راهنمای مصرفی است و حتما پیش از مصرف ان را بخوانید و در صورتی که مشکلی داشتید،به پزشکتان مراجعه نماییدمیتوانید دوز مصرفی نوع مایع این دارو را با یک قاشق مخصوص،ظرف دارویی و یا سرنگ دهانی  اندازه گیری کنید .
میزان مصرف
دوز مصرفی این دارو به نسبت افراد با هم متفاوت است و در این مورد به توصیه های پزشک خود و یا دستورات همراه دارو استفاده کنید .اطلاعات ذیل میزان متوسط مصرف دارو را نشان میدهند و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت میباشد ان را تغییر ندهید مگر با مشورت با پزشکتان .
دوز مصرفی دارو به شدت تاثیر دارو بستگی دارد .همچنین تعداد دفعات مصرف دارو ,مدت زمان ان ,زمان بین مصرف و موارد مشابه به شدت بیماری شما وابسته است .
-برای نوع کپسول و محلول و برای درمان افسردگی  
•    بزرگسالان -25 میلی گرم 3 تا 4 بار در روز .ممکن است پزشکتان در صورت نیاز دوز مصرفی را تغییر دهد ولی این دوز بیشتر از 150 میلی گرم در روز نخواهد بود
•    نوجوانان و سنین بالاتر -30 تا 50 میلی گرم یک بار درروز و یا دوز های تقسیم بندی شده در طی روز
•    کودکان-مصرف و دوز ان توسط پزشک تعیین میگردد
در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
در صورتی که مصرف دارو را فراموش کردید ,به محض انکه این موضوع را به یاد اوردید ,از دارو استفاده کنید ولی در صورتی که خیلی نزدیک به زمان مصرف بعدی هستید همان روال را ادامه دهید .
در صورت استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم ؟
در صورتی که فرد میزان زیادی از دارو مصرف کرده باشد باید با مرکز عمومی کنترل سموم تماس بگیرید و اگر فرد نفس نمیکشد با اورژانس تماس بگیرید .

در هنگام استفاده از  دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
میتوانید رژیم غذایی نرمال خود را ادامه دهید مگر اینکه پزشکتان توصیه دیگری داشته باشد

شیوه  نگهداری از دارو
دارو را در محلی سر پوشیده به دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم قرار دهید .داروهایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را دور بریزید .دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید..

اقدامات احتیاطی

پزشکتان باید میزان پیشرفت شما و نحوه تاثیر دارو را به صورت منظم بررسی نماید تا امکان بروز عوارش  ناخواسته مشخص شود .
این دارو میتواند باعث بروز افکار خودکشی در تعدادی از بزرگسالان کم سن و نوجوانان شود و در صورتی که حس افسردگی شما بیشتر شد و تصورات خودکشی و اسیب به خود را داشتید ،با پزشکتان مشورت نمایید .هر گونه رفتار و افکار جدیدی را که برای شما  دردسرساز است را به پزشکتان اطلاع دهید به خصوص اگر به سرعت این علائم بدتر میشوند .
در صورت بروز مشکلات در بخواب رفتن،زودرنجی،افزایش شدید انرژی و رفتار های بدون دقت،اضطراب ،عصبانیت،بی قراری ،ترس و خشونت  به پزشکتان اطلاع دهید .در صورتی که خودتان و یا یکی از اعضای خانواده به اختلال شخصیتی دو قطبی مبتلا است حتما به پزشکتان اطلاع دهید .
از مصرف همزمان این دارو با بازدارنده ی مونامین اکسید مانند اسیکاربوکسازید،لینزولید،متیلین بلو ،فنلزین،سلجیلین،ترانیلسیپرومین بپرهیزید .قبل و پس از مصرف نورتریپتیلین دو هفقته صبر کرده و سپس از بازدارنده ی مونامین اکسید استفاده نمایید .در صورت مصرف همزمان و یا عدم فاصله مصرف به مدت دو هفته امکان بروز عوارضی همانند گیجی،پریشانی،درد معده و روده،دمای بالای بدن و یا تشنج های شدید وجود دارد .
در صورت مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر ،امکان  بروز یک حالت جدی به نام سندروم سروتونین وجود دارد .از مصرف همزمان نورتریپتیلین به همراه بوسپیریون،فنتالین،لیتیوم،تریپتوفان،سنت جونز ورت و یا تعدادی از مسکن های درد و دارو های درمانی میگرن بپرهیزید.پیش از مصرف نورتریپتیلین با هر داروی دیگری ابتدا با پزشکتان مشورت نمایید.
نورتریپتیلین میزان تاثیر الکل و ارام بخش های سیستم عصبی مرکزی را افزایش میدهد (دارو هایی که باعث خواب الودگی میشوند) مانند انتی هستامین ها،دارو های درمانی تب بالا ،الرژی و یا سرماخوردگی ؛ارام بخش ها،دارو های درمان بی خوابی ،مسکن ها و مخدر ها ،دارو های درمانی تشنج ،ارام بخش های عضلانی و یا مواد بی حس کننده مانند بی حسی دندان .پیش از مصرف همزمان هر یک از موارد یاد شده با نورتریپتیلین با پزشکتان مشورت نمایید .
پیش از جراحی حتما به پزشکتان  در خصوص مصرف نورتریپتیلین اطلاع دهید زیرا مصرف همزمان این دارو با مواد مصرفی طی جراحی میتواند امکان بروز عوارض جانبی را افزایش دهد .
این دارو میتواند باعث خواب الودگی در تعدادی از افراد شود و از واکنش خود به این دارو پیش از رانندگی و کار با وسایل خطرناک مطمئن شوید .
از مصرف همزمان این دارو با دارو های تجویز شدنی و غیر تجویزی حتی مکمل ها و ویتامین ها بپرهیزید مگر با مشورت با پزشکتان .

عوارض جانبی

هر دارویی علاوه بر تاثیرات مثبت ,ممکن است تعدادی عوارض هم بر جای گذارد  و در صورت بروز هر یک از علائم  زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید
موارد ناشناخته
•    درد معده و یا شکم
•    پریشانی
•    تاری دید
•    سوزش و خارش و بی حسی و سوزن سوزن شدن
•    درد و ناراحتی قفسه سینه
•    تغییر رنگ مدفوع به خاکستری
•    تعریق سرد
•    گیجی در خصوص هویت و مکان و زمان که با حقایق تغییر نمیکنند
•    زنگ زدن و یا صداهای غیر معمول در گوش
•    کاهش میزان ادرار
•    افسردگی
•    ناتوانی در دفع ادرار
•    سرگیجه و غش و سبکی سر به هنگام بیدار شدن و یا برخاستن از خواب
•    ناتوانی در صحبت
•    دوبینی
•    افزایش ضربان قلب و یا بی نظمی ان
•    حس گرما
•    توهمات دیداری و شنیداری
•    فرد حس میکند که دیگران او را میبینند و یا کنترل میکنند
•    فرد حس میکند که دیگران میتوانند افکار او را بخوانند
•    ضعف و خستگی
•    تنفس عمیق و سریع
•    خصومت
•    ناتوانی در حرکت بازو و  پا و عضلات صورت
•    اسپاسم عضلانی یا حرکات تند و سریع اندام
•    کابوس
•    ناراحتی و درد فک  بازو و پشت و گردن
•    ناتوانی و درد در ادرار
•    حملات ترس
•    بروز دانه های بنفش رنگ و یا قرمز رنگ بروی پوست
•    قرمزی صورت و گردن و بالای قفسه سینه
•    بی قراری
•    تشنج
•    لکنت زبان
•    برو ززخم و دانه های سفید رنگ در دهان
•    سفتی اندام ها
•    تعریق
•    تورم قوزک پا و صورت و پا و دست
•    رفتار با هیجان
•    ناتوانی در خوابیدن
•    حرکات غیر قابل کنترل صورت و گردن و پشت
•    ضعف بازو و دست و پا
تعدادی از علائم به مرور زمان و یا تطبیق بدن با انها از بین میروند و حتی میتوانید با پزشک خود در خصوص نحوه کاهش این عوارض مشورت نمایید .در صورتی که هر یک از علائم یاد شده  از بین نرفتند و پایدار بودند حتما به پزشک خود مراجعه نمایید.میتوانید با پزشکتان در خصوص راههای پیشگیری از بروز عوارض جانبی و یا کاهش انها مشورت نمایید
موارد ناشناخته
•    اتساع مردک چشمان و یا بخش مشکی رنگ چشم
•    کاهش علاقه به رابطه جنسی
•    دشواری  در دفع مدفوع
•    بزرگی سینه
•    ریزش و یا نازکی مو
•    سوزش سر معده
•    تاول
•    افزایش میل جنسی
•    افزایش میزان حساسیت چشم و یا پوست به نور خورشید
•    درد و یا ناراحتی در قفسه سینه ،بالای معده و یا گلو
•    افتاب سوختگی شدید
•    بروز دانه های قرمر و یا بنفش بروی پوست
•    تورم دهان
•    تورم و درد غدد لنفاوی در دو طرف صورت و گردن
•    تغییرات دیداری
•    بیداری های شبانه به دلیل دفع ادرار
•    حس طعم های عجیب در دهان
•   سیاهی زبان

 ممکن است تعدادی از بیماران علائم دیگر داشته باشند که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه نمایند .
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

نورتریپتیلینافسردگیدرمان افسردگیبهبود علائم افسردگیسروتونین
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه