حتماً شما هم آگهی های تلویزیونی را دیده اید که محصولات شوینده و تمیزکننده حمام را تبلیغ می کنند. اما شما درانتظاردیدن موجوداتی سبز و لزج درحمام نیستید زیرا اگردیدن آنها به این راحتی بود، براحتی هم میشد آنها را ازبین برد. میکربهای واقعی حمام غیرقابل دیدن هستند و شما قادربه دیدن آنها نیستید. پس چگونه می شود ازدست آنها خلاص شد؟

دراین مورد نظرپروفسورسالی بلومفیلد، رئیس انجمن علمی بین المللی محصولات بهداشتی برای کم کردن میکروبهای حمام را جویا شدیم.

میکروبهای واقعی حمام کدامند؟

بیشترمیکروبهای موجود دربدن یا حمام بی ضررهستند. اما درعین حال باکتریها، ویروسها، قارچها و میکروبهایی درحمام وجود دارد که می تواند انسان را بیمارکند.

ویروسهای دستگاه گوارش - مانند نوروویروسها ازطریق استفراغ یا مدفوع بیرون آمده و ممکن است ازطریق لمس سطوح یا توالت برروی دست باقی بمانند. نوروویروسها علاقه زیادی دارند که ازفردی به فرد دیگرمنتقل شوند. رطوبت باعث تشدید این وضعیت می شود.

باکتریهای پاتوژن روده - موجوداتی هستند که درمیان غذای آلوده تکثیرمی شوند و درمدفوع و استفراغ وجود دارند.

پاتوژنهای پوست - اگرپاتوژنهای پوست با بریدگی ها و زخم پوست یا اگزما تماس داشته باشند، ممکن است باعث عفونت موضعی و درصورت شدید شدن منجربه عفونت خونی شود. یکی ازخطرناک ترین این بیماریها ابتلا به استافیلوکوکوس اورتوس است که نوعی باکتری است که نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم می باشد و امکان دارد از فرد مبتلا به دیگری منتقل شود.

قارچ پوستی - پروفسوربلومفید می گوید این قارچها باعث عفونت در افراد سالمند یا افرادی با سیستم ایمنی ضعیف همچنین افرادی که زخمی روی پوست دارند، می شود. پابرهنه راه رفتن درحمام می تواند باعث قارچ پوستی بشود. حمام محل مناسبی برای تکثیراین قارچ است.

ویروسهای تنفسی - وقتی فردی که سرماخوردگی دارد درحمام عطسه یا سرفه کند، حمام محیط مناسبی برای انتقال ویروس سرماخوردگی از طریق دستها و سطوح درتماس با دستها است.

قارچ و کپک - قارچها و کپکها دراطراف پرده و کف حمام وجود دارند. این جرمها می توانند دردمای محیط رشد کنند. پروفسوربلومفیلد می گوید محیط حمام و دیوارها و بین کاشیها را تمیز نگه دارید. آلودگی حمام موجب بروزمشکلات سلامتی مانند آلرژی و آسم می شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران