سونوگرافي پستان چيست؟

به بررسي بافت پستان با استفاده از دستگاه سونوگرافي، سونوگرافي پستان گفته ميشود. دستگاه سونوگرافي با استفاده از امواج صوتي فركانس بالا، تصاويري از بدن بر روي يك صفحه نمايش توليد ميكند.

سونوگرافي پستان در تشخيص توده هاي مايع (كيست) از توده هاي جامد كه ممكن است سرطاني يا خوش خيم (غير سرطاني) باشند، كمك ميكند. اين روش اغلب در بررسي پستان زنان جوان مورد استقاده قرار ميگيرد؛ زيرا بافت سينه آنها سفت تر و متراكم تر از زنان مسن تر است. تراكم كم در بافت پستان زنان مسن سبب ميشود تشخيص ناهنجاري مشكل تر انجام شود.

همچنين از سونوگرافي جهت تشخيص مشكلاتي از قبيل عوارض و پيامدهاي ورم پستان (بيماري ايست كه اغلب در طول شيردهي اتفاق مي افتد)، ارزيابي ترشحات غيرطبيعي پستان، بررسي مشكلات ناشي از ايمپلنت پستان و هدايت سوزن براي نمونه برداري استفاده ميگردد.

 

در طول سونوگرافي چه اتفاقي مي افتد؟

زمان مراجعه از شما درخواست ميشود كه لباس و لباس زير خود را درآورده و يك لباس بلند بپوشيد. سپس بايد روي تخت دراز بكشيد تا پستان مورد بررسي قرار گيرد.

يك اسفنج مثلثي به منظور اينكه بتوانيد كمي به پهلو بچرخيد، در پشت شانه شما قرار خواهد گرفت. اين امر در تهيه اسكن هاي بهتر از حالت هاي مختلف پستان كمك ميكند.

سپس ژلي به پوست ماليده ميشود و يك پروب سونوگرافي (مبدل) روي پستان قرار ميدهند و به آرامي به اطراف آن حركت داده ميشود تا كل بافت سينه بررسي شود. جهت ارزيابي غدد لنفاوي، زير بغل نيز بررسي ميشود.

 

اهميت و مزاياي سونوگرافي پستان چيست؟

سونوگرافي به ما اين امكان را ميدهد تا بسياري از توده هاي پستان تشخيص و شناسايي شوند. همچنين اجازه ميدهد تا پزشكان كيست را از توده جامد تشخيص و تميز دهند. علاوه بر اين، سونوگرافي پستان در تشخيص اينكه توده پستان نيازي به نمونه برداري يا خير، بما كمك ميكند.

از سونوگرافي براي تشخيص موارد زير نيز استفاده ميشود:

-    عوارض و پيامدهاي مربوط به ورم پستان، مانند آبسه پستان

-    مشكلات ناشي از ايمپلنت سينه

-    موارديكه منجربه ترشحات نوك پستان ميشود

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران