منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فنوفیبرات (خوراکی)

Fenofibrate

دارو شناسی


ازداروی فنوفیبرات به همراه یک رژیم غذایی مناسب برای کاهش سطح کلسترول و تری گلیسیرید خون استفاده می شود.
آنچه که باید درمورد فنوفیبرات بدانید
ازداروی فنوفیبرات به همراه یک رژیم غذایی مناسب برای کاهش سطح کلسترول بالا و تری گلیسیرید (مواد چربی مانند) خون استفاده می شود. این دارو ممکن است به جلوگیری از پانکراتیت (التهاب لوزالمعده) به دلیل بالا بودن سطح تری گلیسیرید درخون کمک کند.
این دارو را فقط با نسخه پزشک می توانید تهیه کنید.
این دارو به صورت های زیر موجود است: 
•    قرص
•    کپسول

 

اسامی تجاری
1.    Antara
2.    Fenoglide
3.    Lipofen
4.    Lofibra
5.    Tricor
6.    Triglide

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:
 

این دارو علاوه براثراتی که دردرمان مشکل پزشکی شما دارد ممکن است اثرات زیان باری هم داشته باشد. نتایج مطالعات زیادی که درمورد داروهای مشابه انجام شده نشان داده است که فنوفیبرات ممکن است خطرابتلای بیماررا به سرطان، پانکراتیت (التهاب لوزالمعده)، سنگ کیسه صفرا و مشکلات جراحی کیسه صفرا را افزایش دهد.
 

مطالعات انجام شده برروی اثراتی که فنوفیبرات برروی موشها گذاشته نشان داده است که فنوفیبرات ممکن است خطربوجود آمدن تومورهای کبد و پانکراس را افزایش دهد. دوز داده شده به موشها 6 برابردوزانسانی و برای مدت طولانی بوده است. قبل ازمصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
در رابطه با استفاده از فنوفیبرات مطالعات خاصی درکودکان انجام نشده تا اثرات این دارورا درکودکان  نشان دهد. ایمنی و اثربخشی آن درکودکان ثابت نشده است.

 

سالمندان
مطالعات انجام شده مشکلات خاصی در رابطه استفاده از فنوفیبرات و اثرات این دارودربزرگسالان را نشان نداده است.  با این حال احتمال بروزمشکلات کلیوی درافراد مسن وجود دارد و ممکن است نیاز به تنظیم دوزدارو داشته باشند.
 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد. دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

 

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد. درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Acenocoumarol
•    Anisindione
•    Apixaban
•    Argatroban
•    Atorvastatin
•    Bivalirudin
•    Cerivastatin
•    Colchicine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Desirudin
•    Dicumarol
•    Drotrecogin Alfa
•    Enoxaparin
•    Fluvastatin
•    Fondaparinux
•    Heparin
•    Lepirudin
•    Lovastatin
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Pitavastatin
•    Pravastatin
•    Protein C
•    Rivaroxaban
•    Rosuvastatin
•    Simvastatin
•    Tinzaparin
•    Warfarin

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Colestipol
•    Cyclosporine
•    Ezetimibe
•    Glimepiride
•    Rosiglitazone


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
استفاده ازاین دارو ممکن است برروی دیگرمشکلات پزشکی شما اثرگذارباشد. وجود هرگونه بیماری دیگری را به اطلاع پزشک خود برسانید. بخصوص مشکلات زیر:
•    مشکلات لخته شدن خون (ترومبوزعمیق ریوی، آمبولی ریوی)
•    بیماریهای قلبی
•    درد عضلانی، حساسیت به لمس
•    ضعف عضلانی دارو با احتیاط مصرف شود چون ممکن است شرایط را بدترکند.
•    دیابت
•    کم کاری تیروئید  دارو با احتیاط مصرف شود
•    سابقه یا بیماری کیسه صفرا
•    بیماریهای کلیوی (نارسایی دید کلیوی، کسانی که دیالیز می شوند)
•    بیماریهای کبدی (سیروز) دارو با احتیاط مصرف شود

نحوه مصرف


این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد. داروی فنوفیبرات را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

ازداروی فنوفیبرات طبق تجویزپزشک به همراه یک رژیم غذایی مناسب که شامل مصرف چربی، شکر و کلسترول کم است استفاده کنید.
 

این دارو برای حفظ اثرات مطلوب معمولا یکباردرروزمصرف می شود. Fenoglide®, Lipofen®, Lofibra™, and Tricor® باید با غذا یا بدون غذامصرف شوند.
کپسول را بازنکنید، نجوید و حل نکنید.

 

اگرداروی کلسترامین، کلوسولام یا کلستیپول مصرف می کنید، داروی تریگلید را یکساعت قبل و یا 4 تا 6 ساعت بعد مصرف کنید. 
 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین مکمل طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را تغییرندهید مگرطبق دستورپزشک.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارد مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

نحوه استفاده ازکپسول خوراکی برای کلسترول بالا:
بزرگسالان

•    آنتارا   درابتدا 130 تا 143 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد. درهرحال دوزاین دارو معمولا بیش از130 میلی گرو درروز نیست.
•    لیپوفن   درابتدا 50 تا 150 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد. درهرحال دوزاین دارو معمولا بیش از150 میلی گرو درروز نیست.
•    لفیبرا   درابتدا 67 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما افزایش دهد.

 

کودکان
استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.
نحوه استفاده ازکپسول خوراکی برای تری گلیسیرید یا چربی بالا:
•    آنتارا   درابتدا 43 تا 130 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد. درهرحال دوزاین دارو معمولا بیش از130 میلی گرو درروز نیست.
•    لیپوفن   درابتدا 50 تا 150 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد. درهرحال دوزاین دارو معمولا بیش از150 میلی گرو درروز نیست.
•    لفیبرا   درابتدا 67 میلی گرم یکباردرروزهمراه با یک وعده غذایی. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما افزایش دهد.

 

کودکان
استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.
نحوه استفاده ازقرص
بزرگسالان
نحوه استفاده قرص برای کلسترول بالا:
•    فنوگلاید   درابتدا 120 میلی گرم درروز است. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد.
•    تریکور   درابتدا 160 میلی گرم درروز است. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد.
•    تری گلاید   میزان  مصرف 160 میلی گرم درروز است.
کودکان
استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.
نحوه استفاده ازقرص برای تری گلیسیرید یا چربی بالا:
•    فنوگلاید   درابتدا 40 تا 120میلی گرم درروز است. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد. درهرحال دوزاین دارو معمولا بیش از120 میلی گرم درروز نیست.
•    تریکور   درابتدا 54 تا160 میلی گرم درروز است. پزشک دوزدارو را بنا به نیازشما تغییر می دهد.
•    تری گلاید   میزان  مصرف 160 میلی گرم درروز است.
کودکان
استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید بلافاصله آن را مصرف کنید اما اگرزمان مصرف دوز بعدی نزدیک است دارو را طبق برنامه عادی مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

 درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دورازدسترس اطفال نگهدارید. دارو را دردمای اتاق نگهداری کنید و از نورمستقیم ، یخ زدگی و گرما و رطوبت محافظت کنید. 
دارو را درظرف اصلی خود نگهداری کنید.

 

 

اقدامات احتیاطی


هنگام استفاده ازاین دارو بهتراست مرتبا توسط پزشک  معاینه شوید تا ازبروز هرگونه مشکل یا عوارض ناخواسته پیشگیری شود و پزشک بتواند درصورت پایین آمدن سطح کلسترول و تری گلیسیرید تصمیم به ادامه یا قطع دارو بگیرد. انجام آزمایش خون و ادراربرای بررسی اثرات ناخواسته لازم است.
 

اگر تب، خستگی غیرعادی، ضعف، حساسیت به لمس، درد غیرقابل توضیح عضلانی دارید به پزشک خود اطلاع دهید. اینها می تواند نشانه های یک بیماری جدی عضلانی بنام میوپاتی باشد.
درزمان مصرف این دارو ممکن است دچارپانکراتیت شوید. اگرمعده درد شدید و ناگهانی داشتید و یا دچارلرز، یبوست، تهوع، استفراغ، تب یا سبکی سرشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

 

این دارو می تواند موجب واکنشهای پوستی نظیرتاول، پوست شل، لرز، اسهال، خارش، درد  مفاصل و عضلات، بثورات جلدی، آسیب های پوستی قرمزرنگ با مرکزبنفش، زخم، لکه های سفید برروی لبها یا دردهان و یا ضعف و خستگی غیرعادی شود.
 

اگر نشانه هایی ازتب و لرز و گلودرد دارید به پزشک خود اطلاع دهید چون می تواند به دلیل عفونت ناشی ازپایین بودن گلبول های سفید خون دراثراستفاده ازاین دارو باشد.
 

هنگام استفاده ازاین دارو بدون مشورت با پزشک خود ازداروهای دیگری مانند ویتامین ها و مکمل های گیاهی استفاده نکنید.

 

عوارض جانبی


هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
 

عوارض کمتررایج عبارتند از:
•    تب و لرز
•    کهیر، خارش، بثورات پوستی
•    درد عضلانی
•    تهوع یا استفراغ

 

عوارض نادرعبارتند از:
•    سوء هاضمه مزمن
•    ادرارتیره رنگ
•    گرفتگی عضلانی، درد، سفتی، تورم یا ضعف عضلات
•    تنفس دشوار
•    خونریزی غیرعادی یا کبودی
•    خستگی غیرعادی
•    پوست یا چشمان زرد

 

عوارض ناشناخته
•    اضطراب
•    نفخ
•    ادرارخونی
•    کاهش میزان ادرار
•    درد کمر یا پهلو
•    درد درمعده ، پهلو یا شکم و انتشاردرد با لمس
•    ورم صورت، انگشتان یا پایین پا
•    ورم مفاصل
•    دردشکم یا معده دربالا سمت راست
بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد. درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید:

 

عوارضی که بیشترمتداول هستند عبارتند از:
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گرفتگی بینی

 

عوارضی که کمترمتداول هستند عبارتند از:
•    کمردرد
•    اسهال
•    سوزش چشم
•    نفخ
•    افزایش حساسیت به نورخورشید

 

عوارض ناشناخته
•    نداشتن یا ازدست دادن نیرو
برای گرفتن توصیه های پزشکی درمورد عوارض جانبی با پزشک خود تماس بگیرید.

 

 

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

رژیم غذاییکلسترولتری گلیسیریدکاهش کلسترولکاهش تری گلیسیریدپانکراتیتجلوگیری از پانکراتیتالتهاب لوزالمعدهبالا بودن سطح تری گلیسیرید درخونکاهش سطح کلسترول بالاداروی فنوفیبراتداروی تریگلیدچربی بالا:
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه