مطالعات جدید نشان میدهند که چهار نمونه از داروهای درمانی فشار خون میتوانند باعث بروز اختلالات خلقی همانند افسردگی یا اختلال دو قطبی شوند .

امکان ارتباط بین فشار خون و روش‌های درمانی آن و بیماری‌های روحی چندان مشخص نیست .همچنین بهتر است که پزشکان از تأثیر داروهای درمانی فشار خون بر سلامت روحی و خلقی آگاه باشند و به نشانه‌های ناشی از مصرف این داروها در افراد دقت نمایند .

در مطالعه‌ای محققان 144066 بیمار را در دو بیمارستان بزرگ اسکاتلندی مقایسه کردند .این بیماران با انتاگونیست های انژیوتنسین ،مسدود کننده های بتا ،مسدود کننده های کانالهای کلسیمی یا مدر های تیازید درمان شدند و در مقایسه با آن‌ها به 111936 بیمار دیگر هیچ کدام از این داروها داده نشد .انها تعداد دفعات بستری شدن این افراد بر اثر بیماری‌های روحی را در طی 5 سال ثبت نمودند .

 

محققان پس از گذشت 90 روز از مصرف داروهای درمانی فشار خون دریافتند که :

  • پس از گذشت 2 تا 3 سال از مصرف داروهای درمانی ضد فشار خون ،299 بیمار به بیمارستان مراجعه کردند که ناشی از ابتلا به افسردگی بود .

  • بیمارانی که از مسدود کننده های بتا و انتاگونیستهای کلسیمی مصرف کرده بودند،به میزان دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات روحی بودند .این مقدار برای بیمارانی که از انتاگونیستهای انژیوتنسین مصرف کرده بودند (مهار کننده های انزیمهای مبدل انژیوتنسین یا مسدود کننده گیرنده های انژیوتنسین )

  • بیمارانی که از انتاگونیستهای انژیوتنسین مصرف کرده بودند،در مقایسه با سایرین و یا آن‌هایی که از سایر داروهای درمانی فشار خون مصرف کردند ،به میزان کمی در معرض ابتلا به بیماری‌های روحی و بستری شدن در بیمارستان بودند .

  • بیمارانی که از مدرهای تیازید مصرف کرده بودند در مقایسه با سایرین به همان اندازه در معرض ابتلا به بیماری‌های روحی قرار گرفتند .

  • ابتلا به سایر بیماری‌ها باعث می‌شود تا خطر بروز اختلالات روحی هم بیشتر شود .

 

یافته ها نشان میدهند که میتوان از مهار کننده های انزیمهای مبدل انژیوتنسین و مسدود کننده های گیرنده های انژیوتنسین به عنوان روش‌های درمانی جدید و یا هدفمند برای اختلالات روحی به کار برد .

این مطالعات در بخش‌های مستقل هم تأیید شده‌اند .همچنین در این مطالعه خطر انواع شدید تری از اختلالات روحی بر اثر مصرف داروهای درمانی فشار خون بررسی شد .باید میزان تأثیر کم تا متوسط این داروها بر اختلالات روحی هم بررسی شود زیرا عوارض جانبی ناشی از داروهای درمانی فشار خون میتوانند با تأثیر بر خلق و خوی شما کیفیت زندگی‌تان را کاهش دهند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران