معمولا افراد مبتلا به بیماری های قلبی که دفیبریلاتور های قلبی دارند،همیشه در خصوص برقراری رابطه جنسی نگران هستند و به نظر میرسد که شریک جنسی انها  نگرانی بیشتری دارد.

انها همیشه نگرانند که فرد بیما ر در طی رابطه جنسی به حملات قلبی مبتلا شود و تعدادی دیگر هم میترسند که شریک جنسی انها در طی رابطه جنسی یک شوک الکتریکی دریافت کند و این در صورتی است که دفیبریلاتور در طی رابطه جنسی قطع شود .

ولی خبر خوش این است  که تمام نگرانی ها پس از سه ماه از جراحی دفیبریلاتور گذاری از بین میرود  و بیشتر افرادی که این  مورد این جراحی قرار میگیرند،میتوانند پس از بهبود زخم ها ی حاصل از جراحی رابطه جنسی داشته باشند.

دفیبریلاتور یک دستگاه کوچک است که در قفسه سینه و یا معده قرار داده میشود و شوک های الکتریکی به قلب میفرستد تا اختلالات ریتم قلبی را بهبود بخشد .این روش از بروز حملات ناگهانی قلبی پیشگیری میکند .

در این تحقیق حدود 105 زوج شرکت کردند و به سوالاتی در خصوص رابطه جنسی پس از قرار دادن دفیبریلاتور قلبی پاسخ دادند .میانگین سنی انها نیز 65 سال بود .انها دوبار به این پرسشنامه پاسخ گفتند یکبار در هنگام ترخیص از بیمارستان و یک بار سه ماه بعد.

حدود 20 درصد از شریکان جنسی این افراد در خصوص امکان دریافت شوک الکتریکی در هنگام رابطه جنسی نگران بودند و 16.5 درصد از خود بیماران نیز نگران همین موضوع بودند.
تعدادی باور دارندکه در صورتی که ضربان قلب فرد بیمار در طی رابطه جنسی خیلی بالا رود ؛امکان شوک الکتریکی وجود دارد.البته این مسئله اصلا رایج نیست و بین 7 تا 13 درصد افراد ی که دفیبریلاتور قلبی دارند به شوک های الکتریکی دچار میشوند.

معمولا این دستگاهها به گونه ای تنظیم میشوند که  انجام تمارین ورزشی و یا رابطه جنسی نمیتواند باعث افزایش میزان ضربان قلب و یا شوک الکتریکی شود .

در صورتی که یک شوک الکتریکی بروز کند،نمیتوان ان را نادیده گرفت ولی امکان انتقال ان به فرد مقابل وجود ندارد.

حدود 13 درصد از بیماران از بروز حملات قلبی و مرگ در طی رابطه جنسی وحشت دارند و 26 درصد از شریکان جنسی هم از این مسئله می ترسند.

به فرد پس از ترخیص از بیمارستان توصیه میشود تا تمرینات ورزشی محدودی را انجام دهد تا به بهبود زخم های جراحی کمک کند و امکان قطع رابطه دستگاه با قلب وجود نداشته باشد.

میزان تحرک جسمانی در هنگام برقراری رابطه جنسی خیلی زیاد نیست و نمیتواند  به قلب فشار وارد کند .بهتر ست که این بیماران و شریک انها پیش از ترخیص از بیمارستان،با مشاور صحبت کند تا نگرانی های موجود در این زمنیه برطرف شوند.

پرستاران و یا افراد اموزش دیده میتوانند به سوالات بیمار پاسخ گویند و از بروز مشکلات بعدی پیشگیری نمایند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران