درحالی که استفاده ازکاندوم گزینه ای برای پیشگیری ازبارداری توسط آقایان می باشد،  وازکتومی تنها روش کنترل دائمی است.
درسراسرجهان برای آقایانی که مسئولیت پیشگیری ازبارداری را برعهده دارند تنها دو راه وجود دارد:  استفاده ازکاندوم و وازکتومی.  حدود 5% اززوجها ازروش وازکتومی برای بچه دارنشدن استفاده می کنند.  

 

وازکتومی یک عمل ساده است که با بیحسی موضعی انجام می شود.  درگذشته وازکتومی به اینصورت انجام می شد که دو برش درنزدیکی کیسه بیضه داده و سپس بخشی ازمجرای دفران برداشته می شد.  مجرای دفران لوله ای است که منی را ازبیضه به آلت تناسلی مرد می برد.  درروش جدید جراح مجرای دفران را درزیرپوست پیداکرده و ازطریق یک برش کوچک آن را قطع می کند.
دوران ریکاوری نیزبسیارکوتاه است.  

درحال حاضرمحققین بدنبال یافتن راههای جدید بجزاستفاده ازکاندوم و وازکتومی می باشند.  مطالعاتی که توسط مرکزکنترل بارداری هورمونی توسط دانشمندان دانشگاه سیدنی استرالیا انجام شده بیانگراین است که با استفاده ازترکیبی ازتستوسترون و پروژسترون می تواند تولید اسپرم را متوقف کرد.  اما این روش فعلاً قابل اعتماد نیست.
 

روشهای دیگری نیزبمنظورکنترل بارداری توسط مردان مورد مطالعه قرارگرفته است.  
سایرایده های کنترل بارداری نوین عبارتند از:

 

•    هورمون درمانی و گرم کردن بیضه:  به گفته دکترسوردولف نشستن درآب گرم سریعترازهورمون می تواند باعث ازبین رفتن اسپرم می شود.
 

•    استفاده ازژل ترانس درمال:  استفاده ازاین ژل اسپرمها را متوقف می کند.
 

•    قراردادن دستگاه داخلی VAS یا استفاده ازسیلیکون درمجرای دفران
 

•    مسدود کننده های ویتامین A:   دراین روش تداخل با گیرنده های ویتامین A باروری دربیضه ها را کاهش می دهد.   

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران