منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

كتوپروفن (خوراكي)

Ketoprofen

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي "كتوپروفن"  بدانید!

كتوپروفن يك داروي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAID) است كه در درمان دردهاي خفيف تا متوسط موثر ميباشد و به تخفيف علائم آرتريت (استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد) از جمله التهاب، تورم، انقباض و درد مفاصل كمك ميكند. اين دارو، آرتريت را درمان نميكند و تنها در دوران مصرف آن، به كاهش علائم كمك ميكند.

علاوه بر اين، كتوپروفن در درمان دردهاي قاعدگي نيز موثر واقع ميشود.

اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرار ميگيرد.

اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:

-    قرص دير رهش
-    كپسول دير رهش
-    قرص
-    كپسول
-    قرص پوشش دار روده اي

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت

در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

 

اطفال

مصرف اين دارو در كودكان بررسي نشده است و اطلاعات خاصي مبني بر استفاده اين دارو در كودكان زير 18 سال در دسترس نميباشد. ايمني و اثربخشي آن هنوز به اثبات نرسيده است.

 

سالمندان

بسياري از داروها بطور انحصاري در افراد مسن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته اند. بنابراين، اثربخشي اين دارو به همان ترتيبي كه در افراد جوان است، نميباشد و امكان بروز عوارض جانبي مختلف نيز وجود دارد. اگرچه هيچ اطلاعات خاصي مبني بر مصرف اين دارو در اين گروه سني موجود نميباشد، در مقايسه با مصرف كنندگان جوان، بروز عوارض جانبي خاصي انتظار نميرود.

 

دوران بارداری

طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته، اثرات سوء نشان داده شده است و هيچ مطالعات دقيقي بر روي زنان باردار صورت نگرفته است.

 


دوران شیردهی و مادران شیرده

تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

 

تداخلات دارویی

اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.

-    Ketorolac

 

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.

-    Abciximab
-    Amineptine
-    Amitriptyline
-    Amitriptylinoxide
-    Amoxapine
-    Anagrelide
-    Apixaban
-    Ardeparin
-    Argatroban
-    Aspirin
-    Beta Glucan
-    Bivalirudin
-    Certoparin
-    Cilostazol
-    Citalopram
-    Clomipramine
-    Clopidogrel
-    Cyclosporine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Desvenlafaxine
-    Dibenzepin
-    Dipyridamole
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Enoxaparin
-    Eptifibatide
-    Erlotinib
-    Escitalopram
-    Feverfew
-    Fluoxetine
-    Fluvoxamine
-    Fondaparinux
-    Ginkgo
-    Gossypol
-    Heparin
-    Imipramine
-    Lepirudin
-    Levomilnacipran
-    Lofepramine
-    Meadowsweet
-    Melitracen
-    Methotrexate
-    Milnacipran
-    Nadroparin
-    Nefazodone
-    Nortriptyline
-    Opipramol
-    Parnaparin
-    Paroxetine
-    Pemetrexed
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Pentoxifylline
-    Pralatrexate
-    Prasugrel
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Reboxetine
-    Reviparin
-    Rivaroxaban
-    Sertraline
-    Sibutramine
-    Tacrolimus
-    Tianeptine
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Trimipramine
-    Venlafaxine
-    Vilazodone
-    Vortioxetine
-    Warfarin

 

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.

-    Acebutolol
-    Alacepril
-    Alprenolol
-    Amiloride
-    Amlodipine
-    Arotinolol
-    Atenolol
-    Azosemide
-    Befunolol
-    Bemetizide
-    Benazepril
-    Bendroflumethiazide
-    Benzthiazide
-    Bepridil
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bopindolol
-    Bucindolol
-    Bumetanide
-    Bupranolol
-    Buthiazide
-    Canrenoate
-    Captopril
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Chlorothiazide
-    Chlorpropamide
-    Chlorthalidone
-    Cilazapril
-    Clopamide
-    Cyclopenthiazide
-    Delapril
-    Dilevalol
-    Diltiazem
-    Enalapril
-    Enalaprilat
-    Esmolol
-    Ethacrynic Acid
-    Felodipine
-    Flunarizine
-    Fosinopril
-    Furosemide
-    Gallopamil
-    Glimepiride
-    Glipizide
-    Glyburide
-    Hydrochlorothiazide
-    Hydroflumethiazide
-    Imidapril
-    Indapamide
-    Isradipine
-    Labetalol
-    Lacidipine
-    Landiolol
-    Levobunolol
-    Lidoflazine
-    Lisinopril
-    Lithium
-    Manidipine
-    Mepindolol
-    Methyclothiazide
-    Metipranolol
-    Metolazone
-    Metoprolol
-    Moexipril
-    Nadolol
-    Nateglinide
-    Nebivolol
-    Nicardipine
-    Nifedipine
-    Nilvadipine
-    Nimodipine
-    Nipradilol
-    Nisoldipine
-    Nitrendipine
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pentopril
-    Perindopril
-    Pindolol
-    Piretanide
-    Polythiazide
-    Pranidipine
-    Propranolol
-    Quinapril
-    Ramipril
-    Repaglinide
-    Sotalol
-    Spirapril
-    Spironolactone
-    Talinolol
-    Temocapril
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tolazamide
-    Tolbutamide
-    Torsemide
-    Trandolapril
-    Triamterene
-    Trichlormethiazide
-    Verapamil
-    Xipamide
-    Zofenopril

 

تداخلات دارویی دیگر

بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

 

سایر مشکلات پزشکی

وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:

-    كم خوني
-    آسم
-    مشكلات خونريزي
-    لخته شدن خون
-    ادم (احتباس مايعات بدن و يا تورم)
-    حمله قلبي يا سابقه آن
-    بيماري هاي قلبي مانند نارسايي احتقاني قلب
-    فشار خون بالا
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبد
-    زخم يا خونريزي معده و روده
-    سكته مغزي يا سابقه آن
-    حساسيت به آسپرين يا سابقه آن
-    جراحي قلب مانند پيوند عروق كرونري

نحوه مصرف

جهت مصرف بيخطر و موثرتر، اين دارو را بيش از مدت و دوز تعيين شده و مكررا مصرف ننماييد. مصرف بيش از حد اين دارو، احتمال عوارض نامطلوب را به خصوص در سالمندان افزايش ميدهد.

چنانچه اين دارو را جهت تخفيف علائم آرتريت شديد استفاده ميكنيد، بصورت دقيق و طبق دستور پزشك آنرا مصرف نماييد. اين دارو معمولا پس از گذشت يك هفته از مصرف آن، اثربخشي خود را نشلن ميدهد، اما در موارد حاد ممكن است 2 هفته يا بيشتر اثر داشته باشد. همچنين پس از گذشت چندين هفته اثرات كامل اين دارو بروز ميابد.

جهت كاهش ناراحتي هاي معده، اين دارو را همراه با غذا، شير يا آنتي اسيد ميل نماييد.

 

ميزان مصرف

ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.

ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

 

ميزان مصرف كپسول خوراكي

جهت تخفيف علائم استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد:

-    بزرگسالان – در ابتدا 75 ميلي گرم، 3 بار در روز، و يا 50 ميلي گرم، 4 بار در روز. در صورت لزوم، پزشك ميزان مصرف را در مجموع به 300 ميلي گرم در روز افزايش ميدهد.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

 

جهت تسكين درد يا تخفيف دردهاي قاعدگي:

-    بزرگسالان – 25 تا 50 ميلي گرم در هر 6 تا 8 ساعت. در برخي افراد ممكن است ميزان 75 ميلي گرم در هر 6 تا 8 ساعت نياز باشد. ميزان بيش از 75 ميلي گرم جهت تسكين درد مناسب نميباشد.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

 

ميزان مصرف كپسول خوراكي دير رهش

جهت تخفيف علائم استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد:

-    بزرگسالان – 200 ميلي گرم، يكبار در روز (صبح يا شب)، تكرار دارو هر روز در همان زمان مشخص.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

 

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟

چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاه يك وعده را دوبار تكرار نكنيد.

 


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.

 


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟

رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.

 


شیوه نگهداری از دارو

اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. ممكن است جهت بررسي هرگونه عوارض جانبي به انجام آزمايش خون، ادرار و ساير آزمايشات نياز باشد.

اين دارو خطر ابتلا به حمله قلبي يا سكته مغزي را به خصوص در افراد مبتلا به بيماري قلبي افزايش ميدهد. افرادي كه در بلند مدت از اين دارو مصرف مينمايند، بيشتر در معرض خطر بروز چنين مشكلاتي قرار دارند.

اين دارو ممكن است منجربه بروز خونريزي در معده يا روده گردد. اين مشكلات علائم هشدار دهنده اي ندارند. چنانچه در گذشته به زخم معده مبتلا بوده ايد، بطور مكرر سيگار استعمال ميكنيد يا الكل مصرف ميكنيد، سنتان بيش از 60 سال است، در شرايط سلامتي ضعيفي بسر ميبريد يا از ساير داروهاي استروئيدي يا رقيق كننده خون مصرف مينماييد، احتمال بروز اين خطرات در شما افزايش ميابد.

اين دارو ممكن است منجربه بروز واكنش هاي جدي پوستي گردد. در صورت بروز علائم خاصي در پوستتان، فورا به اطلاع دهيد.

در طول مصرف اين دارو، احتمال بروز عوارض جدي وجود دارد. برخي اوقات، عوارض جانبي بدون هيچ هشداري بروز ميابند. اما معمولا علائم هشدار دهنده عبارتند از تورم صورت، دست و پا/ درد شديد معده/ مدفوع سياه رنگ و چسبنده/ استفراغ خوني يا قهوه اي رنگ/ افزايش غير عادي وزن/ بثورات پوستي. در صورت بروز هريك از علائم نامبرده حين مصرف اين دارو، فورا به پزشك مراجعه نماييد.

اين دارو ممكن است سبب بروز واكنش هاي آلرژيك جدي مانند آنافيلاكسي گردد. آنافيلاكسي مشكلي بسيار جدي و خطرناك است و نيازمند مراقبت هاي پزشكي است. در صورت مشاهده بثورات جلدي، خارش، كهير، گرفتگي صدا، مشكلات تنفسي، مشكل در بلع، تورم دست و پا، صورت، دهان يا گلو حين مصرف اين دارو با پزشك تماس بگيريد.

مصرف اين دارو حين بارداري به جنين آسيب وار ميسازد. چنانچه تصور ميكنيد در طول مصرف اين دارو باردار شده ايد، فورا به پزشك اطلاع دهيد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    درد شكم
-    ادرار خوني
-    كاهش حجم و دفعات ادرار
-    سردرد
-    افزايش فشار خون
-    افزايش تشنگي
-    از دست دادن اشتها
-    درد كمر يا پهلو
-    تهوع
-    تورم صورت، انگشتان دست و پا يا پايين پا
-    مشكل تنفس
-    خستگي و ضعف غير معمول
-    استفراغ
-    افزايش وزن

موارد كمتر رايج
-    درد مثانه
-    ادرار تيره و كدر
-    ادرار مشكل، سوزناك يا دردناك
-    تكرر ادرار
-    بثورات پوستي
-    تورم و التهاب دهان

موارد نادر
-    كمر درد
-    خونريزي از مقعد
-    خونريزي لثه
-    تاول، پوسته پوسته شدن و شل شدن پوست
-    استفراغ خوني
-    خون دماغ
-    مدفوع خوني، سياه و قيرگون
-    بدن درد
-    سوزش قفسه سينه يا معده
-    التهاب، سوزش يا خشكي چشم
-    تغيير رنگ چشم
-    درد قفسه سينه
-    لرز
-    مدفوع روشن
-    سردي دست و پا
-    كما
-    گيجي
-    احتقان
-    سرفه يا گرفتگي گلو
-    سرفه همراه با خون
-    ترك خوردن پوست
-    ادرار تيره
-    كاهش دفعات ادرار
-    كاهش و تغييرات بينايي 
-    اسهال
-    تنفس سخت و مشكل
-    بلع مشكل
-    گشاد شدن رگ گردن
-    ترشحات و اشكريزي بيش از حد
-    درد يا خشكي گلو
-    خستگي مفرط
-    ضربان قلب يا پالس سريع و نامنظم
-    احساس صعف، سرگيجه و سبكي سر
-    احساس گرما و داغي
-    تب همراه با لرز يا بدون آن
-    گر گرفتگي و قرمزي پوست، بخصوص در صورت و گردن
-    خستگي و ضعف عمومي
-    سوزش سر دل
-    كهير و تاول
-    لفزايش حساسيت پوست به نور خورشيد
-    سوء هاضمه
-    التهاب و خارش
-    درد عضلاني
-    مدفوع روشن
-    از دست دادن دماي بدن
-    درد يا گرفتگي عضلاني
-    خشم
-    تنفس صدا دار
-    رنگ پريدگي
-    لب، ناخن يا پوست بيرنگ يا آبي رنگ
-    لكه هاي قرمز يا بنفش مشخص بر روي پوست
-    تپيدن گوش
-    مشكلات خونريزي يا لخته شدن
-    پف و تورم چشم، اطراف چشم، لب يا زبان
-    ضايعات پوستي قرمز رنگ با يك مركز بنفش
-    قرمزي و تحريك چشم
-    قرمزي و تورم پوست
-    قرمزي يا تغيير رنگ پوست
-    قرمزي يا درد اطراف ناخن يا شل شدن ناخن
-    قرمزي، درد و تورم چشم، پلك يا جدار داخلي پلك
-    دل درد  شديد
-    معده درد شديد و مكرر
-    آفتاب سوختگي شديد
-    تنگي نفس
-    كاهش ضربان قلب
-    تنفس آهسته و نامنظم
-    زخم و لكه هاي سفيد روي لب يا در دهان
-    ناراحتي و درد معده
-    تعريق
-    تورم صورت، دست و پا
-    تورم غدد گردن
-    حساسيت به لمس در معده
-    تنگي قفسه سينه
-    مشكل در بلع
-    تنفس مشكل حين فعاليت
-    بوي بد تنفس
-    خونريزي و كبودي غير معمول
-    شكم درد
-    تغيير صدا
-    استفراغ خوني
-    استفراغ مواد غليظ، شديد و مداوم
-    خس خس
-    زردي چشم و پوست

علائم مصرف بيش از حد
-    سرگيجه، غش يا احساس سبكي سر حين برخاستن از حالت نشسته يا خوابيده
-    تنفس سريع
-    درد يا ناراحتي قفسه سينه، قسمت فوقاني معده يا گلو
-    خواب آلودگي، كسالت، خستگي يا ضعف غير معمول

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    اسيدي يا ترش شدن معده
-    آروغ
-    نفخ
-    نااميدي
-    هوا يا گاز اضافه در معده و روده
-    تحريك پذيري
-    احساس غم و پوچي
-    احساس سيري
-    احساس عمومي ناراحتي و بيماري
-    كمبود اشتها
-    خروج گاز
-    خواب آلودگي
-    بيخوابي
-    مشكل در تمركز
-    مشكلات خواب
-    نخوابيدن

علائم كمتر رايج
-    زنگ زدن گوش
-    تشخيص ندادن رنگ ها
-    دوبيني
-    از دست دادن شنوايي
-    از دست دادن بينايي
-    شب كوري
-    بيش از حد روشن ديدن
-    ديد تونلي
-    كاهش وزن

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

مسكندرددرمانقاعدگيآرتريت
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه