آنوتیا نوعی نقص مادرزادی است که درآن نوزاد بدون گوش خارجی بدنیا می آید.  
میکروتیا نیزنوعی نقص مادرزادی است که گوش نوزاد کوچک و رشد نیافته است.  
این نقص معمولاً درچند هفته اول بارداری بوجود می آید.  نقص آنوتیا و میکروتیا بیشتربرروی ظاهرگوش تأثیرمی گذارد و برروی گوش داخلی اثری ندارد.  اما دربعضی ازکودکان کانال گوش نیزتشکیل نشده است.

انواع میکروتیا
میکروتیا چهارنوع دارد.  درنوع یک که خفیف است گوش شکل عادی دارد اما کوچکترازحد معمول است.  نوع 4 شدیدترین حالت این بیماری است که دراین نوع یک یا هردوگوش فاقد قسمت خارجی است اما معمولاً دربیشترنوزادان مبتلا تنها یک گوش آسیب دیده است.

علل 
علل آنوتیا و میکروتیا درمیان نوزادان ناشناخته است.  بعضی ازنوزادان به دلیل تغییردرژن به این نقص مادرزادی مبتلا می شوند.  دربعضی ازموارد آنوتیا و میکروتیا به علت اختلال دریک ژن منفرد که موجب بروزسندرم ژنتیک می شود،  اتفاق می افتد.

 

علت دیگرمصرف دارویی بنام ایزوترتینوئین دردوران بارداری است.  مصرف این دارو موجب بروز نقص مادرزادی می شود.  بنظرمی رسد که این نقص به دلیل ترکیبی ازژنها و عوامل دیگرمانند تغذیه مادردردوران بارداری و مصرف برخی ازداروها و عوامل محیطی اتفاق می افتد.
 

بعضی ازعواملی که خطرابتلا به این نقص مادرزادی را افزایش می دهند عبارتند از:
•    دیابت:   زنانی که پیش ازبارداری به دیابت مبتلا هستند درمقایسه با سایرزنان بیشتردرمعرض بدنیا آوردن نوزادی با نقص آنوتیا و میکروتیا هستند. 

 

•    رژیم دوران بارداری:   زنان بارداری که رژیم غذایی آنها ازمیزان کمتری اسید فولیک و کربوهیدرات برخورداراست درمقایسه با سایرزنان باردارممکن است با افزایش خطرتولد نوزادی با نقص میکروتیا مواجه هستند.
بهتراست خانم های باردارو یا زنانی که قصد باردارشدن دارند ،  با پزشک خود درمورد شانس داشتن یک نوزاد سالم مشورت کنند.

تشخیص آنوتیا و میکروتیا
این نقص درهنگام تولد ومعاینه نوزاد توسط پزشک قابل مشاهده است.  جزئیات این مشکل با انجام سی تی اسکن و یا  انجام عکسبرداری بخصوصی قابل مشاهده است واگراشکالی درساختارو یا استخوانهای گوش وجود داشته باشد توسط پزشک تشخیص داده می شود.  پزشک نوزاد را ازنظروجود سایرنقص های مادرزادی معاینه می کند.

درمان آنوتیا و میکروتیا
درمان این نقص به میزان شدت آن بستگی دارد.  ابتدا تست شنوایی سنجی برای تعیین میزان شنوایی نوزاد انجام می شود.  حتی اگریک گوش کم شنوا باشد باعث بروز مشکلاتی دردوران مدرسه خواهد شد.  تمامی گزینه های درمان باید بررسی شده و هرچه زودتراقدام لازم عملی شود.

 

ازجراحی برای بازسازی گوش خارجی استفاده می شود.  زمان عمل بستگی به شدت اختلال و سن کودک دارد.  جراحی معمولاً بین سنین 4 تا 10 سالگی انجام می شود.  
 

کودکان مبتلا به نقص مادرزادی آنوتیا و میکروتیا درصورتیکه مشکل مادرزادی دیگری نداشته باشند زندگی عادی خود را طی خواهند کرد.  
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران