سوختگی الکتریکی به وسیله برخی منابع الکتریکی، مانند رعد و برق، تفنگ های شوک الکتریکی و برخورد با لوازم برقی موجود در خانه رخ می دهد. سوختگی های خفیف را می توان مانند دیگر سوختگی ها درمان کرد. 
زمان مراجعه به پزشک 
فردی که با سوختگی الکتریکی آسیب دیده است، باید به پزشک مراجعه کند. گاهی اوقات مصدومیت الکتریکی باعث آسیب رساندن به بافت های داخلی می شود که معمولا در دست و پا این آسیب رخ می دهد. سوختگی الکتریکی ممکن است شدیدتر از مصدومیتی باشد که بر روی پوست مشاهده می شود. 
احتیاط 
•    اگر شخص مصدوم هنوز با منبع الکتریکی در تماس است، به هیچ عنوان وی را لمس نکنید. 
•    اگر منبع الکتریکی دارای ولتاژ بالاست یا رعد و برق می باشد، بلافاصله به مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس اطلاع دهید. به منبع ولتاژ بالا تا زمان خاموشی کامل آن، نزدیک نشوید و حداقل 6 متر از این منبع فاصله بگیرید. در صورتی که سیم های الکتریکی در حال حرکت و پرش هستند، فاصله را بیشتر کنید. 
•    شخص مصدوم را به هیچ عنوان حرکت ندهید، مگر اینکه در معرض خطر شدید باشد. 
در صورت مشاهده موارد زیر بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید: 
•    سوختگی شدید
•    گیجی
•    مشکل در تنفس 
•    مشکل در تپش قلب 
•    ایست قلبی
•    درد و انقباضات عضلانی 
•    تشنج
•    کم شدن هوشیاری 
زمانی که منتظر رسیدن نیروهای امداد هستید، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید: 
•    در صورت امکان منابع الکتریکی را خاموش کنید. در غیر این صورت با استفاده از یک شی خشک و نارسانای جریان الکتریکی، مانند چوب و پلاستیک، منبع را از خود و شخص مصدوم دور کنید. 
•    از سرد شدن فرد آسیب دیده پیشگیری کنید. 
•    با استفاده از پانسمان یا گاز استریل یا پارچه تمیز محل سوختگی را بپوشانید. برای این منظور از پتو یا حوله استفاده نکنید، زیرا الیاف آنها ممکن است به محل سوختگی بچسبند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران