اكثر زنان حدود 90% از زمان خود را در محيط هاي داخلي مانند منزل، محل كار و غيره بسر ميبرند. بنابراين خطرات ناشي از آلودگي هوا در محيط داخلي به مراتب بيشتر و سهمگين تر از آلودگي هوا در محيط خارجي است. عمده ترين عامل آلودگي داخلي هوا در منازل را انواع گازها تشكيل ميدهند، اما ساير منابع آلودگي موجود در منزل عبارتند از:

 • نفت، گاز، ذغال، چوب، روغن و دخانيات
 • مصالح بكار رفته در ساختمان، مانند عايق ها
 • لوازم منزل، از جمله كابينت هاي ساخته شده از چوب فشرده
 • مواد پاك كننده، كشنده آفات، وسايل نقاشي و وسايل شخصي مراقبتي

ساير منابع رايج در زمينه آلودگي داخلي هوا عبارتند از: 

 • باكتري ها
 • قارچ و كپك
 • شوره بدن حيوانات و بزاق دهان گربه
 • گرد و غبار
 • سوسك

كم بودن جريان هوا، يا عدم وجود تهويه مناسب در سيستم هاي حرارتي – برودتي نيز ميتوانند منجربه آلودگي داخلي هوا گردند. آفت كش ها نيز از ترك هاي ديوار، پنجره هاي باز و فن ميتوانند وارد منزل شوند. هواي گرم و مرطوب نيز ميزان آلاينده ها را در محيط هاي داخلي افزايش ميدهد.

 

آلودگي داخلي هوا چگونه بر سلامت من تاثير ميگذارد؟

عوارض ناشي از آلودگي داخلي هوا، سالها پس از آغاز آلودگي، بروز ميابد. موارد زير تنها با يك يا چند بار قرار گيري در معرض آلودگي ها اتفاق مي افتند:

 • ناراحتي و التهاب چشم، بيني و گلو
 • سردرد
 • سرگيجه
 • خستگي مفرط
 • خس خس و ساير علائم آسم

در بيشتر اوقات، اين علائم قابل درمان هستند و تا برطرف شدن مدت زمان چنداني طول نميكشد. برخي مواقع، چنانچه منابع آلودگي هوا را بشناسيد، به سادگي ميتوانيد از بروز اين علائم جلوگيري بعمل آوريد. برخي از بيماري هاي ناشي از اين آلودگي ها كه ممكن است سالها بطول انجامد تا بروز يابند، عبارتند از:

 • بيماري قلبي
 • سرطان
 • مشكلات ريوي و تنفسي

اينكه آلودگي داخلي هوا چطور بر روي زنان تاثير ميگذارد، به عوامل متعددي بستگي دارد. سن، بيماري هايي با آن دست به گريبانيد و سابقه بيماري هاي خاص، از عمده ترين عوامل بشمار ميروند. واكنش افراد متفاوت است و بدن برخي افراد پس مدتي طولاني قرارگيري در معرض آلودگي، بدان عادت ميكند و سازگار ميشود. چنانچه تصور ميكنيد هواي محيط داخليتان آلوده است و منجربه بروز مشكلاتي براي سلامتتان شده، با پزشكتان در اين خصوص مشورت نماييد. همچنين بدنبال علت نشانه هاي تهويه نامناسب در محيط خود باشيد. علائم و نشانه هاي عدم وجود تهويه مناسب عبارتند از:

 • وجود رطوبت روي پنجره ها و ديوارها
 • هواي دم كرده همراه با بوي ماندگي
 • نقاطي كه در آن كتاب و كفش نگهداري ميشوند
 • موادي كه در آنها كپك رشد كرده است

 

چگونه ميتوانم كيفيت هواي داخلي را در منزل افزايش دهم؟

جهت كاهش آلودگي داخلي هوا، روش هاي بسياري موجود است كه ميتوانيد در منزل آنها را بكار بريد. اين روش ها عبارتند از:

 • خود را از شر وسايل و منابع آلودگي را كه بر سلامتتان تاثيرگذار است، خلاص كنيد.
 • اجازه دهيد حين انجام اموري مانند نقاشي ساختمان، جريان هوا برقرار باشد.
 • جهت كاهش رشد برخي آلاينده ها، ميزان رطوبت منزل را كنترل نماييد.
 • در منزل، آشپزخانه و حمام، تهويه و فن مناسب نصب نماييد تا آلودگي هوا از منزل خارج شود.
 • چنانچه از دستگاه بخور سرد يا اين قبيل وسايل استفاده ميكنيد، آنرا مرتبا تميز كنيد.
 • به محض كثيف يا خيس شدن فرش، فورا آنرا تميز و خشك نماييد.
 • هميشه منزل را تميز و پاكيزه نگهداريد.
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران