مطالعات نشان داده است كه اختلال در عملكرد تيروئيد، اثري منفي در باروري ميگذارد. تيروئيد، عملكردي خود ايمني دارد كه بر اساس مطالعات با ناباروري در ارتباط است. در بين عوامل متعدد موثر در ناباروري، عوامل ايمونولوژيك نيز وجود دارند كه در فرآيند توليد مثل، از لقاح و لانه گزيني گرفته تارشد جنين، نقش عمده اي را ايفا ميكنند. در تحقيقات مختلف، ارتباط ميان ناباروري و نتايج آزمايشات ايمونولوژيكي از جمله فسفوليپيد، آنتي بادي ضد هسته اي (ANA) و خود ايمني اندام خاص نشان داده شده است.

اختلال عملكرد تيروئيد، يك بيماري كاملا شناخته شده در كاهش احتمال بارداري است. علاوه بر اين، هورمون هاي غير طبيعي تيروئيد، الگوي طبيعي قاعدگي را مختل ميسازند. كم كاري تيروئيد در زناني كه در سن باروري بسر ميبرند، بسيار شايع است و بعنوان غلظت بالاي هورمون محرك تيروئيد تعريف ميگردد. عوامل متعددي از جمله سن و ميزان يد رژيم غذايي در كم كاري تيروئيد نيز نقش دارند.

در زناني كه در سنين باروري بسر ميبرند، بيماري خود ايمني تيروئيد، شايع ترين علت كم كاري تيروئيد بشمار ميرود و معمولا بدين معناست كه در اين دستگاه، آنتي بادي هاي پراكسيداز تيروئيد موجود ميباشد. كم كاري تيروئيد با طيف وسيعي از اختلالات باروري از رشد غير طبيعي جنسي گرفته تا بي نظمي قاعدگي و ناباروري همراه است. بنابراين اختلالات خود ايمني ارتباط مستقيمي با ناباروري دارد. دو جنبه بسيار مهم و كليدي در بيماري خود ايمني تيروئيد وجود دارد:

1-    بيماري خود ايمني تيروئيد شايع ترين اختلال خود ايمني در زنان ميباشد. اين بيماري بين 5 تا 10 درصد زنان را در سنين باروري تحت تاثير قرار ميدهد.

2-    بيماري خود ايمني تيروئيد شايع ترين علت مشكلات تيروئيد مانند پر كاري است. 

علاوه بر اين، بيماري خود ايمني تيروئيد ميتواند بدون وارد ساختن اختلال در عملكرد تيروئيد بوجود آيد، بنابراين اغلب تشخيص داده نميشود.

مطالعات نشان داده است كه در زنان مبتلا به بيماري خود ايمني تيروئيد، 44% به اندومتريوز (يكي از دلايل ناباروري) مبتلا بوده اند. اين ارتباط بين بيماري خود ايمني تيروئيد و اندومتريوز، نقش ايمني را در اين بيماري نشان ميدهد. سطح سيستم آنتي بادي ها، ايمني و فعاليت سلولي بيانگر اين است كه دستگاه ايمني بدن كه بطور مستقيم تحت تاثير تيروئيد است، در بروز اندومتريوز نيز تاثيرگذار خواهد بود. علاوه بر اين، وجود آنتي بادي هاي تيروئيد، بطور چشمگيري منجربه افزايش خطر سقط جنين در سه ماهه اول بارداري خواهد شد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران