طبق تحقیقات انجام شده در انجمن قلب امریکا در سال 2014، کم کردن مصرف کالری در افراد چاق باعث بهبود آپنه خواب انسدادی و کاهش فشار خون می شود. افراد مبتلا به آپنه خواب انسدادی در زمان خواب هر ساعت 5 تا 30 مرتبه، یا حتی بیشتر، دچار وقفه های تنفسی می شوند. این امر مانع داشتن خواب با کیفیت شده و منجر به بروز فشار خون بالا، آریتمی (ضربان غیر طبیعی قلب)، سکته مغزی و نارسایی قلبی خواهد شد. 
در یک آزمایش بالینی 16 هفته ای، محققان 21 فرد چاق در حدود 20 تا 55 ساله را که دارای سابقه آپنه خواب بودند را مورد بررسی و آزمایش قرار دادند. محققان در این تحقیق میزان کالری یک گروه را به 800 کالری در روز کاهش دادند، در حالیکه گروه دیگر رژیم غذایی معمول خود را دنبال می کرد. پس از آن دریافتند که گروهی که میزان کالری کمتری مصرف می کند، وقفه های تنفسی کمتری را در خواب تحمل کرده و فشار خون آنها نیز کاهش یافته و میزان اکسیژن موجود در خون آنها افزایش یافته و وزن بدن آنها نیز کاهش می یابد. 
این تحقیق نشان داد که در افراد چاقی که به آپنه انسدادی خواب مبتلا هستند، تعدیل میزان کالری مصرفی نه تنها چربی بدن را کاهش می دهد بلکه به بهبود و کم شدن شدت آپنه خواب نیز کمک می کند. در نتیجه کاهش میزان کالری در این افراد خطر بیماری های قلبی و عروقی را نیز کاهش می دهد. 
کاهش وزن یکی از مهم ترین مزیت های کم کردن کالری است. کاهش سیستولیک در فشار خون تا حدی به دلیل کاهش وزن می باشد که با آپنه خواب انسدادی، شدت آن و فعالیت سمپاتیک سیستم عصبی در ارتباط است. فشار خون سیستولیک بیشترین میزان فشار خون است که قدرت خون را در هنگام منقبض شدن قلب در عروق اندازه می گیرد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران