منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلودروکورتیزون (خوراکی)

Fludrocortisone (Oral Route)

دارو شناسی

 

آنچه که باید درمورد فلودروکورتیزون بدانید

فلودروکورتیزون یک کورتیکواستروئید ازگروه دارویی استروئید ها است.  بدن ما بطورطبیعی کورتیکواستروئید تولید می کند که برای حفظ و نگهداری تعادل میزان مواد معدنی خاص و آب جهت حفظ سلامتی  لازم است.  اگربدن ما بطورطبیعی به میزان لازم کورتیکواستروئید تولید نکند،  پزشک ممکن است این دارو را برای شما تجویزکند.


فلودروکورتیزون فقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
تجربه نشان داده که بعضی ازداروها که برای داروهای خاصی تجویزشده و نتیجه بسیارخوبی هم داشته اند،  برای سایرمشکلات پزشکی هم مفید بوده اند.


فلودروکورتیزون برای درمان بیمارانی با شرایط پزشکی زیرمصرف می شود:
•    افت فشارخون ایدیوپاتیک (نوع خاصی ازفشارخون پایین )
•    سطح بالای اسید درخون ناشی از بیماری کلیه

 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص

اسامی تجاری
Florinef 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
استفاده طولانی مدت از فلودروکورتیزون درنوجوانان ممکن است به توقف رشد یا  تأخیردررشد منجرشود.  تولید طبیعی کورتیکواستروئید ها توسط بدن ممکن است با استفاده ازاین دارو کاهش پیدا کند.  پیش ازشروع داروبرای کودک یا نوجوان خود با پزشک درمورد عوارض دارو مشورت کنید. 

سالمندان
مطالعات خاصی درمورد مصرف  فلودروکورتیزون در رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان انجام نشده است.  بنابراین،  هیچ اطلاعی دردسترس نیست که آیا این دارو درسالمندان هم مانند نوجوانان عمل می کند یا خیرو مطالعاتی هم دراین زمینه انجام نشده است. 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    Rotavirus Vaccine, Live

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Bupropion

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    خونریزی،  مصرف فلودروکورتیزون و یا آسپرین ممکن است خونریزی را تشدید کند.
•    بیماریهای استخوانی،  مصرف فلودروکورتیزون ممکن است بیماریهای استخوانی را تشدید کند زیرا

مصرف این دارو موجب دفع کلسیم ازطریق ادرارمی شود.
•    ورم پا و یا ساق پا
•    بیماری قلبی
•    فشارخون بالا
•    بیماریهای کلیوی،  این دارو باعث احتباس آب و نمک دربدن می شود.
•    عفونت چشم که ممکن است به سوراخ شدن قرنیه منجربشود.
•    بیماری کبدی
•    جراحی شکم
•    بیماری روده
•    میاستنی گراویس
•    سل
•    زخم معده یا روده،   فلودروکورتیزون سیستم ایمنی بدن را سرکوب می کند.  این دارو عفونت را هم تشدید می کند.
•    بیماری تیروئید،  ممکن است بدن میزان لازم فلودروکورتیزون را جذب نکند و این امرباعث افزایش عوارض جانبی این دارو بشود.

 

نحوه مصرف

شاید لازم باشد میزان نمک رژیم غذایی خود را کنترل کنید.  هنگامی که ازاین دارو برای درمان نوع خاصی از بیماریهای کلیوی استفاده می شود،  مصرف سدیم زیاد ممکن است منجربه فشارخون بالا و احتباس آب دربدن بشود.

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص بزرگسالان
•    مشکل غده آدرنال 50 تا 200 میلکرو گرم درروز
•    برای سندرم ادرنوجنیتال 100 تا 200 میکروگرم درروز

کودکان 
•    مشکل غده آدرنال 50 تا 100 میلکرو گرم درروز 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید ام اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگراین دارو را برای مدت طولانی مصرف می کنید،  ممکن است پزشک ازشما بخواهد که کارت مصرف دارو را همراه خود داشته باشید.
 

درموقع استفاده ازاین دارومصرف الکل را محدود کنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  


اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  


اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

گروه دارویی استروئید هاکورتیکواستروئیدتعادل مواد معدنیحفظ سلامتیافت فشارخون ایدیوپاتیکسطح بالای اسید درخونبیماریهای کلیویمصرف سدیمفشارخون بالااحتباس آباحتباس آب دربدنرژیم غذایینمکعوارض جانبی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه